Nieuw ondernemingsplan Stek boordevol ambities

Foto: PR

Meer betaalbare en duurzame woningen in leefbare buurten, tevreden huurders en minder woningzoekenden. Het nieuwe ondernemingsplan van Woonstichting Stek staat vol ambities voor de periode 2022-2025.

“Die ambities kunnen wij niet alleen realiseren. Voor dit plan is nauw samengewerkt met gemeenten, huurdersorganisaties en zorg- en welzijnsinstellingen in ons werkgebied, dat bestaat uit Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen. Ook bij de uitvoering hebben we elkaar hard nodig”, aldus Stek.

Woningnood

Woningnood is helaas ook in de Bollenstreek actueler dan ooit. Het is steeds moeilijker om een geschikte huur- of koopwoning te vinden. Specifieke doelgroepen zoals starters komen er al helemaal niet tussen. In het ondernemingsplan 2022-2025 van Stek is alles uit de kast gehaald om de woningnood niet verder op te laten lopen en iets van verlichting te brengen.

Meer huurwoningen

De nieuwbouwplannen van Stek voor de periode 2021-2035 leveren in totaal ruim 1.750 sociale huurwoningen op. Met name de eerste vijf jaar bouwen ze veel nieuwe huurwoningen. Deze nieuwbouw betekent niet dat het aantal sociale huurwoningen ook met 1.750 woningen groeit. Op sommige plekken moeten verouderde complexen plaatsmaken voor nieuwbouw.

Betaalbare woningen

Minstens zo belangrijk is dat woningen betaalbaar zijn. Stek wil dat alle woningzoekenden met lagere inkomens een goede en gelijkwaardige kans van slagen hebben. Dus een geschikte huurwoning kunnen vinden die past bij hun inkomen en grootte van hun huishouden.

Duurzaamheid

De komende jaren gaan ze duurzaamheid nog gerichter aanpakken. Het doel is om in 2050 hun hele woningvoorraad CO2-neutraal. Daarom hebben ze een routekaart gemaakt met de nodige maatregelen en bijbehorende kosten.

Leefbare buurten

De leefbaarheid heeft speciale aandacht. Voor leefbare buurten en wijken zoeken ze nog intensiever de samenwerking met gemeenten en maatschappelijke organisaties die actief zijn in die wijken. Stek gaat het gesprek met hen aan over hoe iedere organisatie taken meer slagvaardig en effectief kan uitvoeren. Ze willen nog beter met elkaar optrekken als zich incidenten voordoen die overlast geven. Daarnaast krijgen bijzondere en kwetsbare doelgroepen extra aandacht.

Samenwerking

Stek werkt nauw samen met gemeenten en maatschappelijke instellingen. Er komen problemen op hen af waarbij ze de hulp van partners nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan huurders die door het wegvallen van de verzorgingshuizen en psychiatrische instellingen aangewezen blijven op een huurwoning. Dit kan leiden tot eenzaamheid, vervuiling, overlast en GGZ-problematiek. “We luisteren en trekken samen op met maatschappelijke opvang- en zorgen welzijnsinstellingen in het zoeken naar oplossingen.”

Kijk voor meer info en inhoud van het nieuwe ondernemingsplan op deze link.

Cookieinstellingen