Plan in de maak voor tijdelijke woningen in Voorhout

Foto: pixabay

De gemeente Teylingen en woonstichting Stek maken binnenkort afspraken over de bouw van tijdelijke woningen. Het gaat om een tijdelijk project en om woningen bestemd voor woningzoekenden die dringend een woning nodig hebben en hier tijdelijk kunnen wonen.

Deze groep woningzoekenden is divers: iemand die net gescheiden is, jongeren, uitstromers uit zorginstellingen of thuislozen. De plek voor de woningbouw is het braakliggende terrein naast het vrachtwagenparkeerterrein aan de Teylingerdreef in Voorhout. Het project heeft de naam ‘Teydelijk’ gekregen. Het gaat om woningen met een levensduur van 20 jaar. Voor het onderzoeken van de haalbaarheid van het plan willen Stek en de gemeente binnenkort een intentieovereenkomst tekenen.

Duurzaam wonen in moderne dorpen

In het raadsprogramma van Teylingen staat de ambitie voor een schone, veilige, groene en duurzame leefomgeving. De gemeente wil dat het prettig wonen is voor iedereen: voor ouderen en jongeren, voor gezinnen, alleenstaanden en spoedzoekers. Wethouder Marlies Volten: “Als moderne dorpen juicht de gemeente de vernieuwing en zoveel mogelijke duurzaam bouwen toe. Zo zoekt de gemeente naar vernieuwende manieren van wonen, tijdelijke bouw of modulaire bouw. Deze woningen bieden een tussenoplossing. Waar mogelijk wijst de gemeente de woonruimtes in eerste instantie toe aan Teylingers.”

Tijdelijke woningen voor woningzoekenden

De gemeente was eerder in overleg met een projectontwikkelaar voor het realiseren van het plan, maar deze heeft zich teruggetrokken uit het project. Hans Al, bestuurder Stek: “Woonstichting Stek ziet goede mogelijkheden voor het plan. In elk geval voor 40 tijdelijke woningen voor met name Teylingers die zijn aangewezen op de sociale huursector, en tijdelijk of dringend huisvesting nodig hebben. Ons plan gaat over een kleinschalig appartementencomplex, met een mix van studio’s en twee- en driekamerappartementen. De woningen worden in principe gebouwd voor 20 jaar.”

Hoe verder?

Er is nog onderzoek nodig naar de financiële haalbaarheid van het plan. Ook is er nog een aantal locatieonderzoeken nodig. Verder moet de gemeenteraad dan nog een krediet beschikbaar stellen voor het bouw- en woonrijp maken van de grond. Over enkele maanden is vermoedelijk meer duidelijk over de haalbaarheid van het plan. Hierna wil het college het plan voorleggen aan de gemeenteraad.

Informatiebijeenkomst

Wanneer het plan concreter is, organiseren Stek en de gemeente een informatiebijeenkomst. Dit gebeurt waarschijnlijk in de maand mei dit van jaar. De gemeente heeft overigens al eerder een aantal informatieavonden gehouden over het project. Dit was twee jaar geleden, toen de gemeente in overleg was met een projectontwikkelaar over dit plan.

Cookieinstellingen