Digitale bijeenkomst over Nieuw Boekhorst Voorhout

Foto: pixabay

Nieuw Boekhorst is een geplande woningbouwlocatie van ca. 40 hectare aan de rand van Voorhout. Gemeente Teylingen en zes marktpartijen werken aan de planvorming.

Het afgelopen driekwart jaar zijn verschillende stappen gezet in het zogenaamde ‘ruimtelijk raamwerk’ van de nieuwe wijk. Op woensdag 31 maart om 19.30 uur is de volgende (digitale) informatiebijeenkomst over Nieuw Boekhorst.

Participatie

Om tot een goed plan voor Nieuw Boekhorst te komen, is participatie met de omgeving belangrijk. Dit zijn (onder andere) omwonenden, belangenorganisaties, de gemeenteraad, de provincie en het Hoogheemraadschap. Het doel is dat alle belanghebbenden tijdens het hele proces goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en op de juiste momenten kunnen meedenken en -praten over de nieuwe woonwijk. Op deze manier wordt samen met de omgeving gewerkt aan een plan voor Nieuw Boekhorst.

Op verschillende momenten is contact geweest met de omgeving over Nieuw Boekhorst: een webinar in juli 2020, digitale meedenktafels in oktober 2020, verschillende gesprekken met stakeholders en beeldvormende sessies met de gemeenteraad. De kansen, zorgen en ideeën uit deze momenten zijn belangrijke input geweest voor het ruimtelijk raamwerk. Dit raamwerk laat zien wat op hoofdlijnen de structuur van Nieuw Boekhorst wordt.

Digitale informatiebijeenkomst

Op woensdag 31 maart om 19.30 uur is de volgende (digitale) informatiebijeenkomst over Nieuw Boekhorst. Tijdens deze avond presenteert stedenbouwkundig bureau Echo Urban Design het huidige ruimtelijk raamwerk. Er wordt toegelicht welke stappen de afgelopen periode zijn genomen en op welke manier input vanuit de omgeving een plek heeft gekregen.

Uiteraard is de gemeente erg benieuwd naar reacties en vragen van geïnteresseerden. Om alle vragen goed te beantwoorden, sluit de projectleider van de gemeente Teylingen en een afgevaardigde van de marktpartijen aan in een vragenpanel.

De digitale informatiebijeenkomst is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van Nieuw Boekhorst, zowel omwonenden als potentiële toekomstige bewoners van de wijk. Aanmelden voor deze avond kan via www.nieuwboekhorst.nl.

 

Reacties