Complimenten voor de Volkskrant van KTS en Stichting makkelijk lezen

Foto: KTS en de Stichting Makkelijk Lezen

Op 4 februari is er een grote taart bezorgd bij de redactie van de Volkskrant. Dat is niet zomaar. De 100-jarige Volkskrant heeft zijn opmaak veranderd. Er is gekozen voor een grotere letter en meer afstand tussen de regels. Dit maakt het lezen prettiger.

Chris Tetteroo, voorzitter van de Stichting Makkelijk Lezen, heeft samen met leerlingen van de KTS de taart met de complimenten aan de Volkskrant aangeboden.

De Stichting Makkelijk Lezen is een niet commerciële organisatie die zich inzet om alle geschreven taal, in welke vorm dan ook, toegankelijk te maken voor alle Nederlanders. Linguïsten geven voorlichting over hoe teksten toegankelijk te maken voor een breed publiek. Dit gaat over kranten, websites, brieven van gemeentelijke/rijksinstellingen en apotheken.

Zo is bijvoorbeeld ook de bijbel door hen in begrijpelijke taal herschreven, zijn bijsluiters en voorlichtingsmateriaal en folders van ziekenhuizen en apotheken aangepast en literaire werken in boekvorm toegankelijk gemaakt. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hun inzet.

Dit betekent zeker niet dat het kinderlijke taal wordt, nee de taal wordt omgezet in goed en prettig leesbare taal. Het initiatief van de Volkskrant om de opmaak te veranderen, sluit aan bij de doelstellingen van de stichting. Ook op het Teylingen College KTS is het gebruiken van goed toegankelijke teksten voor ouders en leerlingen een belangrijk aandachtspunt.

Dat de beide organisaties de handen in elkaar hebben geslagen is dan ook niet verwonderlijk. De taart, die is aangeboden, is gemaakt door leerlingen van het KTS. De redactie van de Volkskrant was blij verrast met dit zeer sympathieke gebaar.

Reacties