Stichting Kookkracht verzorgt zestig driegangendiners

Foto: PR

Stichting Kookkracht is opgericht om Syrische vrouwen in Nederland, in de Duin- en Bollenstreek in het bijzonder, door middel van kook- en cateringwerkzaamheden te laten integreren en participeren in de samenleving.

Het kookteam bestaat uit vrouwen die momenteel nog geen betaalde baan hebben. Het doel van het verrichten van de werkzaamheden is dat de vrouwen waardevolle werkervaring opdoen die hun inburgeringsproces versnelt en uiteindelijk zal bijdragen aan het vinden van betaald werk.

In 2019 hebben Stichting Syrische Vrouwen in Nederland (SVNL), de Lions Club en Wim van Vliet van Catering Van Vliet hun krachten gebundeld. Uit deze onderlinge samenwerking is Stichting Kookkracht ontstaan. Op 3 mei 2019 trapte Stichting Kookkracht af met een dinerbuffet voor 250 gasten op het terrein van de Ruïne in Teylingen. Cees Pronk, lid van de Lions Club en arbeidscoach bij VluchtelingenWerk, stelde dat het inburgeringsproces van Syrische vrouwen in Nederland sneller en soepeler verloopt als zij werken.

Het verrichten van werkzaamheden bij Stichting Kookkracht draagt bij aan het leren van de Nederlandse taal, aan het leren kennen van de Nederlandse samenleving en geeft de vrouwen het zelfvertrouwen dat ze nodig hebben om volwaardig te kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving.

Stichting Kookkracht is in principe gericht op het verzorgen van catering voor groepen vanaf twintig personen. De coronacrisis zorgt er momenteel helaas voor dat de werkzaamheden grotendeels stil zijn komen te liggen. Op 19 december 2020 mag Stichting Kookkracht dankzij een gift vanuit het Coöperatief Dividend van Rabobank Bollenstreek echter zestig driegangen diners verzorgen voor alleenstaanden die rond de kerstdagen een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De vrouwen van het kookteam, die gewend zijn om met feestdagen voor hun families en vrienden te koken, zijn zeer verheugd om zestig mensen van een diner met kerstig tintje te voorzien.

Ondanks het feit dat er in de huidige situatie minder mogelijk is op het gebied van catering, ziet het kookteam de toekomst met vertrouwen tegemoet. In december 2020 won Stichting Kookkracht de Teylinger Trofee, een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan een vrijwilligersorganisatie die een belangrijke bijdrage levert aan de lokale gemeenschap. Het winnen van deze prijs heeft het kookteam moed en motivatie gegeven om door te gaan met de werkzaamheden.

De Syrische koks hopen in de nabije toekomst weer cateringopdrachten te kunnen verzorgen, waarbij ze Nederlanders kennis laten maken met de Syrische gerechten waar ze zelf zo op gesteld zijn. Uiteindelijk hopen de vrouwen met hun opgedane ervaring en het verworven zelfvertrouwen te kunnen doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

Lees ook: KookKracht wint Teylinger Trofee 2020.

Reacties