Miljoenenclaim van eigenaar kruithuisjes afgewezen

Foto: Lisa de Blok

Op 2 september 2020 heeft de Raad van State in hoger beroep uitspraak gedaan in een al langlopende planschadezaak over percelen aan de Rijnsburgerweg 27 en 60a in Voorhout, ook wel bekend als de kruithuisjes. In het hoger beroep claimde de aanklager een vergoeding voor vermeende planschade van enkele miljoenen euro’s.

De aanklager was van mening dat door een aanpassing van het bestemmingsplan, de waarde van twee van zijn percelen was gedaald. De Raad van State heeft het hoger beroep van de aanklager ongegrond verklaard. Hiermee blijft het oorspronkelijke besluit van de gemeente in stand. In dit besluit heeft de gemeente het verzoek van aanklager, tot tegemoetkoming in de planschadekosten afgewezen. Met de uitspraak van de Raad van State is het dossier gesloten en hoeft de gemeente definitief geen planschadevergoeding te betalen.

Achtergrond

De oorsprong van de planschadezaak ligt in het bestemmingsplan Buitengebied Teylingen 2015 en gaat over de percelen Rijnsburgerweg 27 en 60a in Voorhout. Na vaststelling bleek dat voor deze percelen onbedoeld te ruime bouwmogelijkheden waren opgenomen. De eigenaar kwam vervolgens met een bouwplan voor een enorm gebouw, onder andere voor de opslag voor museumstukken. De gemeente heeft deze onbedoelde ruimte in 2016 geschrapt door middel van een herziening van het bestemmingsplan voor deze percelen.

De eigenaar heeft naar aanleiding van deze herziening van het bestemmingsplan, waardoor deze nieuwbouw plannen niet door konden gaan, bij de gemeente een verzoek tot tegemoetkoming planschade ingediend. De gemeente heeft dit verzoek in 2017 afgewezen. Vervolgens heeft de aanklager een bezwaarschrift en een beroepsschrift ingediend tegen het besluit. Beiden zijn ongegrond verklaard. Daarna heeft de aanklager gebruik gemaakt van de laatste mogelijkheid en is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank. Dit hoger beroep is ongegrond verklaard en de gemeente hoeft de eigenaar dus niets te betalen.

Lees ook: Krakers moeten kruithuisjes verlaten

Reacties