Denk mee over de begroting van Teylingen

Foto: Gemeente Teylingen

De gemeente stelt dit najaar de begroting begroting van Teylingen voor 2021 op. Er moeten keuzes gemaakt worden hoe onze gemeente haar inkomsten en uitgaven goed op elkaar afstemt. En dat is voor 2021 urgent, want er dreigt een financieel tekort voor de gemeente van ongeveer 2 miljoen euro in 2021.

Begroting van Teylingen

De gemeente vindt het belangrijk om ook jouw mening te horen hoe ze als gemeente om kunnen gaan met dit tekort op de begroting van Teylingen. Wil je dat de gemeente minder gaat uitgeven of gaan we zoeken naar manieren om hogere inkomsten als gemeente te verkrijgen? Via de vragenlijst leggen ze verschillende onderwerpen voor waar je jouw mening over kunt geven. Aan het einde van de vragenlijst is er nog de gelegenheid andere ideeën mee te geven.

Meedoen

Je kunt via de online vragenlijst via deze link jouw mening geven. Wil je vaker meedenken over actuele onderwerpen van de gemeente? Schijf je dan in voor het online panel Team Teylingen.

Dreigend financieel tekort

De gemeente moet steeds meer taken zelf gaan uitvoeren en bekostigen; bijvoorbeeld de decentralisatie van de jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Hiervoor krijgen ze minder financiële compensatie vanuit de Rijksoverheid dan dat het kost om te organiseren. Teylingen, net als alle andere gemeenten in Nederland, kaarten dit actief aan bij de Rijksoverheid, maar vooralsnog lijkt er geen verandering te komen in de financiële bijdrage vanuit het Rijk naar gemeenten. Er dreigt hierdoor een financieel tekort op de begroting van Teylingen voor 2021 en de latere jaren.

Uitkomsten van dit onderzoek

De gemeenteraadsleden ontvangen de uitkomsten van dit onderzoek uiterlijk 7 oktober, zodat zij een peiling van de mening van inwoners hebben. Op 5 november wordt in de gemeenteraadsvergadering een voorstel van het college van de burgemeester en wethouders besproken over de begroting 2021 en de keuzes die gemaakt worden met betrekking tot de inkomsten en uitgaven.

Reacties