Veel belangstelling voor digitale bijeenkomst Nieuw Boekhorst

Foto: pixabay

Nieuw Boekhorst is een geplande woningbouwlocatie aan de rand van Voorhout. Het gebied is ongeveer 40 hectare groot en ligt tussen de Noordelijke Randweg, het spoor, de Beukenrode en de Boekenburglaan. In de Structuurvisie 2030 staat aangegeven dat er op deze locatie circa 900 woningen komen.

Webinar

Vanwege de coronamaatregelen was gekozen om deze eerste bijeenkomst over Nieuw Boekhorst online te houden in de vorm van een webinar. Wethouder Marlies Volten vertelde meer over de aanleiding en context van de geplande ontwikkeling van Nieuw Boekhorst. Projectleider Arjan Stegeman lichtte toe op welke manier de gemeente samenwerkt met vijf marktpartijen in deze gebiedsontwikkeling.

Vanuit stedenbouwkundig bureau Echo presenteerde Tim Tutert de analyse die is gedaan naar het gebied. Vanuit hier wordt de komende periode een plan uitgewerkt. Dit gebeurt ook met input vanuit de omgeving. Aansluitend konden aanwezigen via de chat vragen stellen. Daarnaast kunnen mensen de komende weken een digitale enquête invullen om Echo input te geven voor de verdere stappen. Via deze link heb je toegang tot deze enquête. Na de zomer volgt een nieuw participatiemoment.

Participatie

Om tot een goed plan voor Nieuw Boekhorst te komen, is participatie met de omgeving belangrijk. Dit zijn (onder andere) omwonenden, belangenorganisaties, de gemeenteraad, de provincie, het Hoogheemraadschap en ProRail. Het doel is dat alle belanghebbenden tijdens het hele proces goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en op de juiste momenten kunnen meedenken en -praten over de nieuwe woonwijk. Op deze manier wordt samen met de omgeving gewerkt aan een plan voor Nieuw Boekhorst.

Nieuw Boekhorst

De komende jaren wordt het plan verder uitgewerkt. De realisatie van Nieuw Boekhorst staat op dit moment gepland voor 2024. De gemeente bezit geen grond in het plangebied. De grond is eigendom van vijf verschillende marktpartijen.

Reacties