Geen officiële clusterbesmetting Covid-19 in Teylingen

Foto: pixabay

In een persbericht van GGD Hollands Midden d.d. 15 juni is vermeld dat er sprake is van een clusterbesmetting in Teylingen. Uit navraag blijkt dat dit op een misverstand berust.

Een coronacluster ontstaat als een persoon met corona met veel andere personen contact heeft gehad en zich hierbij niet aan de hygiënemaatregelen heeft gehouden. Die personen hebben op hun beurt vaak ook weer contact gehad met anderen. Op die manier krijgt corona de kans zich snel te verspreiden. Hoewel er sprake is van een aantal besmettingen in Teylingen, is er geen sprake van clusterbesmetting.

Verwarring

De verwarring wordt veroorzaakt doordat volgens de Wet Publieke Gezondheid een besmetting bij meerdere gezinsleden geen cluster is, maar de GGD deze gevallen in hun registratiesysteem aan elkaar verbindt en vervolgens als cluster in de rapportage terug komt.

Bron- en contactonderzoek

Burgemeester Carla Breuer: “Na de verschijning van het persbericht heb ik meteen navraag gedaan bij de GGD. In totaal zijn er in Teylingen de afgelopen twee weken zes personen positief getest, waarvan drie in één gezin. De andere drie besmette personen hadden geen relatie met elkaar. In alle gevallen is bron- en contactonderzoek opgestart, waaruit (nog) geen nieuwe besmettingen naar voren zijn gekomen. Alle betrokken personen houden zich aan de leefregels die gelden bij een besmetting.

“Ik wens deze inwoners veel sterkte en beterschap toe en wil nogmaals benadrukken: houd je aan de 1,5 meter afstand en vermijd drukke plekken. Heb je klachten? Blijf dan thuis en laat je zo snel mogelijk testen.” (Carla Breuer)

Reacties