Gemeentelijk steunfonds voor sociaal maatschappelijke organisaties

Foto: pixabay

Instellingen op het gebied van sport, cultuur en welzijnswerk hebben het door de coronacrisis zwaar. Daardoor kunnen ze financieel in de problemen komen en moeten ze mogelijk hun activiteiten beëindigen. Het college van Teylingen wil dit waar mogelijk voorkomen en heeft het initiatief genomen om een gemeentelijk steunfonds in het leven te roepen.

Wel vaste lasten, geen inkomsten

De regeling is bedoeld om de non-profit organisaties in Teylingen te steunen als zij liquiditeitsproblemen hebben gekregen door de coronacrisis. De sociaal maatschappelijke organisaties zoals sport- en culturele verenigingen lopen inkomsten mis, terwijl vaste lasten zoals de huur wel betaald moeten worden. Daardoor kunnen ze financieel in de problemen komen, waardoor ze hun activiteiten moeten beëindigen. De gemeente wil dit voorkomen en heeft daarom deze tijdelijke regeling bedacht voor organisaties die snel hulp nodig hebben.

Over de regeling

De regeling geldt tot en met december 2020. De bijdrage wordt verleend op basis van solidariteit en vertrouwen. En er gelden voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het fonds. De gemeente verwacht van organisaties dat zij alleen het hoognodige vragen. Elke aanvraag wordt als apart geval behandeld, oftewel er is sprake van maatwerk.

Inwerkingtreding steunfonds

Op de website van de gemeente  staat meer informatie over het steunfonds, waaronder de beleidsregels met daarin de voorwaarden. Vanaf 10 juni kunnen aanvragen digitaal worden ingediend. Bij vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via [email protected]

Dorps- en buurthuizen

Vanaf vandaag geldt de TOGS-regeling vanuit de overheid ook voor financiële tegemoetkoming voor buurt- en dorpshuizen. Het gaat om 4000 euro en is naar eigen inzicht te besteden. De gift is gekoppeld aan een SBI-code, De SBI-codes 88.999, 88.993 en 88.102 zijn nu ook toegevoegd aan de TOGS-regeling. De meeste buurt- en dorpshuizen vallen onder deze codes (in hun hoofd- of nevenactiviteit). Kijk voor meer info hierover op www.lsabewoners.nl

Reacties