Nieuw afvalbeleid vanaf 1 januari 2021

Foto: pixabay

Vanaf 1 januari 2021 geldt er een nieuw afval- en grondstoffenbeleidsplan. De titel is: ‘De betere afvalscheider wordt beloond’. Dit nieuwe beleidsplan is onlangs goedgekeurd door de gemeenteraad. Het plan heet zo omdat niet alleen de inzameling van je afval wijzigt, maar ook omdat je een beloningskorting kunt verdienen bij minder restafvalaanbod.

Het doel

Het is de bedoeling dat we zoveel mogelijk afval opnieuw gebruiken. Op deze manier houden we zo min mogelijk restafval over. Doelstelling van de rijksoverheid is dat in 2020 iedereen 75% van het afval gescheiden aanbiedt en er minder dan 100 kg restafval per persoon per jaar overblijft. In 2025 moet dit 30 kg zijn. In 2050 moet al het huishoudelijk afval hergebruikt worden. Het verbranden van restafval wordt steeds duurder en is ook niet goed voor het milieu. Om te bereiken dat de kosten voor verwerking van huishoudelijk afval niet onnodig stijgen, geldt vanaf 1 januari 2021 een aangepaste manier van afval inzamelen. In vrijwel alle gemeenten van Nederland is het beleid gericht op het zoveel mogelijk scheiden van afval.

Wat verandert er voor jou?

  • Laagbouw

Restafval: Minicontainer 140 liter, 26x per jaar aanbieden. Het gebruik van de 140 liter-minicontainer is verplicht vanaf 1 januari 2021. De 240 liter minicontainers worden ingenomen en vervangen door 140 liter mini containers. Vanaf 2023 kun je slechts 17 x per jaar je container laten legen.

Groente-, Fruit-, Tuinafval en Etensresten (GFT-e): Minicontainers 140 liter, 36x per jaar aanbieden (om de week en in de zomermaanden iedere week).

Plastic, blik en drinkpakken (PBD): Keuze tussen zak of minicontainer van 180 liter, 26 x per jaar aanbieden.

  • Hoogbouw

Restafval: blijft ongewijzigd. (Ondergrondse verzamelcontainers)

Groente-, Fruit-, Tuinafval en Etensresten (GFT-e): Voorzieningen om GFT-e te scheiden: semi-ondergrondse verzamelcontainer.

Plastic, blik en drinkpakken (PBD): blijft ongewijzigd.

Oud papier, glas en textiel blijven ongewijzigd voor laag- en hoogbouw.

Afvalpas

Voor grof restafval bij de milieustraat is straks een afvalpas nodig. Het gaat hierbij om grof huishoudelijk restafval zoals meubels of een vloerkleed. De afvalpas moet bij de milieustraat worden getoond vanaf 1 januari 2021. Hiermee voorkomen we onder andere dat bedrijven hun afval naar de milieustraat brengen. Elk huishouden krijgt deze pas in het vierde kwartaal van 2020. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Vuilniszakken met restafval kunnen niet bij de milieustraat worden ingeleverd.

Een beter milieu

Door beter te scheiden, help je mee aan een beter milieu. Dit wordt in de gemeente Teylingen beloond met een korting op uw afvalstoffenheffing. Als er minder restafval is dalen de kosten voor het verwerken ervan. Als je het afval goed scheidt en dus minder restafval aanbiedt, krijg je een korting op de afvalstoffenheffing. De hoogte van de korting voor 2021 staat hieronder beschreven. De korting kan jaarlijks door de gemeente worden aangepast.

Laagbouw: aantal keer aanbieden minicontainer restafval per jaar

  • 14 tot en met 26 keer: geen korting
  • 9 tot en met 13 keer: korting van €20,-
  • 5 tot en met 8 keer: korting van €40,-
  • Tot en met 4 keer: korting van €60,-

Hoogbouw: aantal keer openen van een ondergrondse container

  • 31 keer of meer: geen korting
  • 20 tot en met 30 keer: korting van €20,-
  • 10 tot en met 19 keer: korting van €40,-
  • Tot en met 9 keer: korting van €60,-

Kantelsloten

In eerste instantie had de gemeenteraad besloten om minicontainers met een kantelslot in te zetten voor restafval. Bij nader inzien heeft de raad besloten dit niet te doen omdat het gebruik van kantelsloten veel nadelen heeft.

PBD-minicontainer

Veel inwoners van laagbouw krijgen een PDB-minicontainer. Dit geldt voor inwoners van laagbouwwoningen die zich hiervoor hebben aangemeld. In het vierde kwartaal van 2020 worden deze minirolcontainers voor PBD uitgereikt.

Van 240 liter naar 140 liter

De gemeente vervangt de containers van 240 liter voor containers van 140 liter. Dit gebeurt ook in het vierde kwartaal van 2020. Ze informeren je op tijd als dit voor jou geldt. We halen die planning alleen als de nieuwe minicontainers voor PBD en restafval op tijd worden geleverd. Ook bij de semi-ondergrondse containers voor GFT-e bij de hoogbouw kan vertraging ontstaan door het coronavirus.

Vragen

Heb je nog vagen? Kijk dan naar de lijst met veel gestelde vragen op de website van de gemeente.

Reacties