Warmondse Katja Heede versterkt D66 fractie Teylingen

Foto: PR

In de vergadering van de gemeenteraad van Teylingen van 3 juni is Katja Heede uit Warmond beëdigd als burgerraadslid. Daarmee is de D66 fractie weer op volle sterkte. Katja zal zich namens de D66 fractie met name inzetten in de commissie Ruimte. Om deze functie te kunnen invullen legt Katja haar voorzitterschap van de afdeling Teylingen van D66 neer. Ze heeft die rol ruim 6 jaar vervuld.

Katja heeft rechten gestudeerd in Leiden en Amsterdam en is gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na te hebben gewerkt in Brussel en als universitair docent, is zij nu advocaat met specialisatie vastgoed en bestuursrecht in Leiden. Samen met fractievoorzitter Bart van der Ploeg en raadslid Edith Alkemade zal Katja zich de komende periode inzetten om het raadsakkoord Vitaal Teylingen handen en voeten te geven.

Katja: “Onze dagelijkse omgeving is doorslaggevend voor ons welbevinden. Iedere Teylinger moet zich in de gemeente thuis voelen, ook al is iedere Teylinger anders. Samen moeten wij het beste compromis bereiken: er zijn woningen nodig, er zijn recreatieplekken nodig, er zijn bedrijfsterreinen nodig, er zijn wegen en fietspaden nodig, er zijn natuurgebieden nodig, er zijn sociale voorzieningen nodig zoals bejaardentehuizen en scholen en natuurlijk zijn onze winkels en dorpskernen van groot belang. Mijn prioriteit is het samenvoegen van al deze wensen zodat Teylingen ontwikkelt op de voor de Teylingers beste manier. Leefbare compromissen sluit je niet met vooringenomen ideeën, maar juist na analyse en afweging van alle belangen in het spel. Dat vraagt een actieve, onderzoekende houding: geen reactie, maar actie. Daar zet ik mij voor in. Nu als burgerraadslid”.

Fractievoorzitter Bart van der Ploeg is blij met de stap van Katja: “D66 Teylingen verliest weliswaar een bevlogen voorzitter maar krijgt er een deskundig en betrokken burgerraadslid voor terug. Katja heeft veel kennis van bouwen en wonen en hoe een gemeente met haar inwoners om kan gaan. De fractie van D66 kijkt er naar uit die kennis in te mogen zetten in de uitwerking van het raadsprogramma. Het is nu zaak meters te maken voor een Vitaal Teylingen. De uitdagingen zijn groot, de tijd beperkt. Katja gaat daar veel in betekenen.”

Reacties