Herenstraat tijdelijk autoluw voor extra terrassen

Foto: Gemeente Teylingen

Vanaf 5 juni wordt de Herenstraat voor verkeer deels afgesloten zodat er een tijdelijke uitbreiding van de horecaterrassen mogelijk wordt.

Het gaat om drie zones in de Herenstraat die afgesloten worden voor het verkeer op de vrijdag-, zaterdag- en zondagavonden tussen 18.00 en 23.00 uur. Dit is een proefperiode gedurende de maand juni.

Zones

Het gaat om de zones Herenstraat 100 t/m 108, Herenstraat 118 t/m 132 met aansluitend het gedeelte van de Dr. Aletta Jabobslaan tot de Burgemeester Bultenlaan 11 en het gedeelte tussen Herenstraat 23 t/m 37. Er worden verkeersborden geplaatst en er komt een een omleidingsroute voor doorgaand verkeer. Bekijk de kaart met de omleidingsroute en horecazones via deze link.

Beatrixstraat

Het eenrichtingsverkeer in de Beatrixstraat wordt tijdens de afsluitingsmomenten tijdelijk opgeheven tussen huisnummers 2 t/m 10, zodat de supermarkt ter hoogte van Herenstraat 45 en het parkeerterrein bij de kerk ter hoogte van Herenstraat 47 bereikbaar blijven tijdens de genoemde tijdelijke afsluitingen in de Herenstraat.

Verkeersbesluit

Het volledige verkeersbesluit inclusief bijbehorende situatietekening ligt ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor in Sassenheim van 3 juni tot en met 15 juli 2020. Ook kun je het verkeersbesluit inclusief situatietekening digitaal opvragen via e-mailadres [email protected]

Bezwaarmogelijkheid

Tot en met 15 juli 2020 kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit besluit bij het college van Burgemeester en Wethouders. Het bezwaarschrift bevat tenminste naam, adres en woonplaats van de belanghebbende en een opgave van de bezwaren die tegen dit besluit bestaan. Het bezwaarschrift moet gedateerd en ondertekend zijn.

Reacties