4e Noodverordening van kracht over maatregelen

Foto: pixabay

De voorzitter Veiligheidsregio heeft per 30 april 2020 een 4e noodverordening vastgesteld. In deze noodverordening krijgen de maatregelen die het kabinet op 21 april bekendmaakte een praktische invulling.

De cijfers van het aantal sterfgevallen, IC-opnames en ziekenhuisopnames laten een voorzichtig optimistisch beeld zien en zijn hoopgevend. Daarbij worden er ook nog steeds mensen met coronaklachten in het ziekenhuis opgenomen. Alle maatregelen zijn er daarom op gericht verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk in te dammen en daarmee het risico op een tweede piek te voorkomen.

De maatregelen in onze dorpen worden goed nageleefd. Dit gebeurt met creativiteit en saamhorigheid. Langzaam zien we dat deze aanpak zijn vruchten begint af te werpen. Tegelijkertijd zien we een toename van activiteiten en trekken mensen er vaker op uit. Veel inwoners zien graag meer bewegingsvrijheid, maar blijf hierin nog terughoudend. In onze dorpen was het afgelopen zaterdag druk. Het risico op besmetting is nog steeds reëel.

In de ‘4e noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden’ worden een aantal van de eerder genomen maatregelen stapsgewijs versoepeld. Dit leidt tot een aantal wijzigingen vanaf 29 april, 1 en 11 mei:

Vanaf 29 april 2020

  • Kinderen en jongeren tot 18 jaar krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel. Officiële wedstrijden zijn nog steeds niet toegestaan. Kinderen tot 12 jaar mogen onder begeleiding samen buiten sporten.
  • Dit geldt ook voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar waarbij onder begeleiding 1,5 meter afstand moet worden gehouden.
  • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties hun training hervatten, mits ook zij de 1,5 meter afstand in acht nemen.

Vanaf 1 mei 2020

  • Het verbod op recreatief en toeristisch nachtverblijf wordt per 1 mei opgeheven. Het aanbieden van recreatief nachtverblijf en dus overnachten op recreatieparken, kampeerterreinen en minicampings, kamperen bij de boer, kamerverhuur, slaaphuisjes (recreatief nachtverblijf op het strand), B&B en jachthavens is dan weer toegestaan, mits er van eigen sanitair gebruikgemaakt kan worden. Het verbod op het gebruik van gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen blijft dus vooralsnog in stand. Het verbod op recreatief nachtverblijf heeft bijgedragen aan een vermindering van het aantal reisbewegingen in met name de paasvakantieperiode. Gelet op o.a. de momenteel afnemende druk op de zorgcontinuïteit in de regio is besloten dat het verbod op recreatief nachtverblijf niet meer proportioneel is. Het verbod op recreatief nachtverblijf wordt daarom ingetrokken per 1 mei 2020 om 12.00 uur.

Vanaf 11 mei 2020

  • Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, openen op 11 mei hun deuren. Kinderen kunnen naar de buitenschoolse opvang (BSO) op de dagen dat zij naar school gaan. Ook de kinderdagverblijven en de gastouderopvang mogen vanaf 11 mei hun werkzaamheden hervatten.

Erehagen bij uitvaarten

  • Vanaf heden is een erehaag bij uitvaarten vrijgesteld van het verbod op samenkomsten. De erehaag is toegestaan mits deze uit maximaal 100 personen bestaat en de onderlinge afstand van deelnemers te allen tijde 1,5 meter is. Deelnemers mogen zich maximaal een half uur voor aanvang langs de route bevinden en worden verzocht de locatie na het passeren van de rouwstoet zo snel mogelijk te verlaten. Met deze vrijstelling willen wij mensen de mogelijkheid bieden juist in deze moeilijke tijden – maar wel rekening houdend met de maatregelen – hun respect te tonen.

Reacties