Meer aangescherpte regels om verspreiding Corona te voorkomen

Foto: pixabay

Tijdens de persconferentie maandagavond zijn er weer nieuwe regels aangekondigd om de verspreiding van het Coronavirus verder te voorkomen. Vanaf vanavond zijn deze regels al van kracht.

Alle bijeenkomsten worden tot 1 juni verboden. Dit geldt nu niet meer alleen voor evenementen met meer dan 100 personen, maar voor alle bijeenkomsten en evenementen. Aankomende bijzondere evenementen als bevrijdingsdag en Koningsdag komen daarmee dus te vervallen. Voor bruiloften en dergelijke komen nog wel speciale uitzonderingsregels.

De burgemeester krijgt de bevoegdheid om een noodverordening op te stellen voor de gemeente, bijvoorbeeld om groepsvorming op bepaalde locaties te voorkomen. Hier kunnen dan ook boetes voor uitgedeeld worden. Of en hoe dat in Teylingen geregeld zal worden, is nu nog niet bekend.

Verder wordt er van winkels verwacht dat zij klanten duidelijk maken welke regels er gelden en dat zij hier ook echt op toezien. Ook hier krijgt de burgemeester de bevoegdheid om te handhaven wanneer hier geen gehoor aan gegeven wordt en kan boetes opleggen of bedrijven sluiten. Over de vraag of de markten nog wel door kunnen gaan, worden aparte afspraken gemaakt, omdat deze ook voorzien in de voedselvoorziening.

Voor de thuisquarantaine geldt nu ook dat wanneer één lid van de familie koorts heeft, het hele gezin thuis moet blijven. Wanneer je wel gezond ben dan is het advies om niet meer dan drie bezoekers tegelijk in huis te hebben, mits deze geen klachten hebben en er alsnog ook dan 1,5 meter afstand wordt gehouden.

“Houd je aan de regels, de maatregelen die we nemen is om de zorg op de been te houden en de ouderen en kwetsbare mensen te beschermen.” Minister Hugo de Jonge

Reacties