Noodverordening: Niet meer dan honderd personen bij elkaar op één plek

Foto: pixabay

In Teylingen mogen vanaf zaterdagavond 14 maart niet meer dan honderd personen bij elkaar op één plek zijn. Dit geldt voor alle locaties behalve scholen en stations. Dit staat in een noodverordening van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Naast Teylingen geldt dit ook voor de 17 andere gemeenten van de veiligheidsregio. De noodverordening is vastgesteld door de voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden, de burgemeester van Leiden, Henri Lenferink. De voorzitter sluit hiermee aan bij de oproep van de minister voor Medische Zorg en Sport Bruno Bruins, om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken.

Van kracht tot 31 maart

De noodverordening gaat in op zaterdag 14 maart om 20.00 uur en is van kracht tot en met 31 maart 2020. De maatregel dat niet meer dan 100 personen tegelijk ergens aanwezig mogen zijn, geldt niet voor scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Ook geldt deze niet voor de kinderopvang en locaties/gebouwen bestemd voor het openbaar vervoer en voor de publieke gezondheidszorg. De voorzitter kan in een later stadium nog groepen, locaties en activiteiten uitsluiten van het verbod.

Voorkomen van besmetting

Er komen nog dagelijks besmettingen van inwoners met het Covid-19 virus bij. Voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden Henri Lenferink: “Dit overkomt ons. We gaan ervan uit dat mensen hun gezond verstand gebruiken en zelf volgens deze lijn handelen. Grote groepen die bij elkaar komen, vergroten de kans op besmetting en dat willen we voorkomen.

“De noodverordening is er om in redelijkheid te kunnen optreden wanneer mensen zich onverhoopt niet aan de gedragslijn houden.”

Afgelast en gesloten

Ondertussen worden ook in Teylingen veel evenementen en bijeenkomsten afgelast en sluiten sociale organisaties hun deuren. Zo heeft Welzijn Teylingen besloten al hun activiteiten zolang te stoppen en is ook de JoJo met de weggeefwinkel en het Repair Café gesloten. Bijeenkomsten zoals die van de Historische Kring Voorhout, maar ook SassemKwizzt zijn afgelast. SassemKwizzt 2020 is uitgesteld en zal plaatsvinden op 25 september, de feestavond op 9 oktober. Ook de Keukenhof blijft voorlopig gesloten. Wanner je ergens heen gaat, check dan vooraf even bij de desbetreffende organisatie of het wel zin heeft om te gaan.

Oprecht bedanken

Burgemeester Carla Breuer bedankt alle inwoners, ondernemers en organisaties voor hun inzet na de kabinetsmaatregelen rondom het coronavirus. “Wat ik in onze mooie dorpen zie, is dat velen al de nodige maatregelen treffen. Ik wil onze inwoners, ondernemers, kerken en organisaties daar oprecht voor bedanken. Deze verordening past bij de oproep van het kabinet en voorkomt het samenkomen van groepen groter dan 100 personen. Daarmee proberen we samen de verspreiding van het virus te vertragen,” aldus Carla Breuer.

Meer informatie rondom het coronavirus is te vinden op de website van de gemeente: Teylingen.nl/coronavirus.

Reacties