Rekenkamerrapport Grip op de GOM aangeboden aan gemeenteraad

Foto: pixabay

De rekenkamercommissie Teylingen heeft onderzoek uitgevoerd naar de grip van de raad op de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM).

De GOM heeft als taak de Bollenstreek aantrekkelijker te maken (o.a. door het landschap meer open te maken) en het versterken van de regionale economie, zodat de bollenteelt in de streek kan blijven bestaan.
Om deze taak te kunnen uitvoeren, worden de kosten voor een belangrijk deel gedragen door de bouw van vrijstaande woningen in het buitengebied. De gemeenten in de Bollenstreek zijn gezamenlijk de eigenaar van de GOM.

De GOM voert de regionale afspraken uit, die zijn vastgelegd door de gemeenteraden. De aanleiding voor het onderzoek van de rekenkamercommissie was, dat er binnen de gemeenteraad van Teylingen vragen leven over de effecten van de GOM, onder andere door signalen vanuit de agrarische sector.

Het rekenkamerrapport gaat over de huidige aansturing van de gemeenteraad op de GOM en wat er verbeterd kan worden. Uit het onderzoek blijkt dat er nog veel mogelijkheden zijn om de grip van de raad op de GOM te verstevigen.

Zo kan het zicht op de maatschappelijke effecten van het beleid worden verbeterd. Met dit zicht kan de raad een betere afweging maken tussen de regionale doelen en het lokale belang van Teylingen. De commissie beveelt ook meer openbaarheid en verantwoording van de informatie van de GOM aan, zodat de gemeenteraad de GOM beter kan controleren. Daarnaast wordt geadviseerd meer samen te werken in de regio met de andere gemeenteraden en koepel- en belangenorganisaties.

Je kunt het hele rapport hier lezen: RKC Teylingen eindrapport Grip op de GOM. De behandeling van het rekenkamerrapport staat gepland voor de commissie ruimte op 31 maart en de raadsvergadering op 23 april.

Reacties