Provincie en gemeente Teylingen vragen bredere inbreng in discussie N208 en N443

Foto: Gemeente Teylingen

De verkeersafwikkeling op de N208 (Van Pallandtlaan, Hoofdstraat) en N443 (Teylingerlaan, ’s-Gravendamseweg) is voor veel mensen van belang. Het is een belangrijke verbinding tussen Teylingen, Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse en de A44. Provincie en gemeente vragen in het kader van het onderzoek naar de verkeersafwikkeling aan iedereen om reactie.

De provincie Zuid-Holland en gemeente Teylingen hebben onderzoek laten doen naar de doorstroming van het verkeer op de N208 en N443 in Sassenheim. De komende jaren wordt er verdere groei van het verkeer verwacht. De vraag is welke gevolgen dit heeft op de doorstroming en wat nodig is om de bereikbaarheid op peil te houden. Dit onderzoek is beschikbaar op de website van de gemeente: www.teylingen.nl/pallandtlaan

Geef je mening

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Teylingen nodigen iedereen uit om kennis te nemen van het rapport en daar op te reageren. Wat vind jij van de verkeerssituatie en wat is wat jouw betreft van belang? Alle reacties worden meegenomen in het vervolg van het project. Het rapport is beschikbaar op www.teylingen.nl/pallandtlaan. Betrokkenen kunnen hier tot 1 maart 2020 op het rapport reageren.

Voor veel mensen van belang

De verkeersafwikkeling op de N208 en N443 is voor veel mensen van belang. Voor de inwoners van Sassenheim, voor scholieren die er dagelijks met de fiets oversteken, voor ondernemers in de regio, voor aanwonenden van deze wegen en voor de mensen uit de regio die dagelijks gebruik maken van deze route.

Tijdens de behandeling in de commissie Ruimte is verzocht om ook de bredere omgeving goed te informeren. Zodat zij op de hoogte zijn van het rapport en kunnen reageren. Het gaat dan bijvoorbeeld om aanwonenden die verderop langs de wegen wonen en fietsers en automobilisten die gebruik maken van deze wegen. De reactietermijn is daarom verlengd tot 1 maart 2020, om zo iedereen de gelegenheid te geven te reageren.

Toenemende verkeersdrukte

Het onderzoek toont aan dat de verkeersdruk op deze wegen de komende jaren verder zal toenemen. Er zijn maatregelen nodig om de doorstroming en de bereikbaarheid op peil te houden, om de overlast van het verkeer te beperken en om de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers veilig te houden. Provincie en gemeente ontvangen in deze fase dan ook graag zoveel mogelijk inbreng van al deze gebruikers, om een zo goed mogelijk beeld te vormen.

Reacties