Teylingen sluit zich aan bij Eén tegen eenzaamheid

Foto: PR

Wethouder Arno van Kempen heeft woensdag zijn handtekening gezet onder het landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van VWS. Doel van het actieprogramma is de trend van eenzaamheid onder ouderen doorbreken.

Arno van Kempen tekende tijdens de ‘Meet-up Nationale en lokale coalities tegen eenzaamheid’ in de Ridderzaal in Den Haag. Daar troffen 450 vertegenwoordigers van gemeenten en deelnemers aan de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid elkaar om inspiratie op te doen voor de aanpak van eenzaamheid.

1700 eenzame 75-plussers

Meer dan helft van de mensen ouder dan 75 jaar in Nederland zegt zich eenzaam te voelen. In Teylingen gaat het om bijna 1.700 75-plussers. Onderzoek wijst uit dat eenzaamheid serieuze gevolgen kan hebben voor de gezondheid, zowel mentaal als fysiek.

Arno van Kempen: “Als college vinden we het belangrijk om eenzaamheid te voorkomen en tegen te gaan. Lisse en Hillegom hebben zich al eerder aangesloten bij de landelijke aanpak Eén tegen eenzaamheid en Teylingen sluit zich graag aan bij deze ‘koplopers’.”

Inventariseren en initiatieven stimuleren

Eerste stap na het ondertekenen van deze intentieverklaring is zicht krijgen op wat er allemaal gebeurt om eenzaamheid te bestrijden en dan bekijken wat nog nodig is. De gemeente Teylingen wil initiatieven die gericht zijn op het tegengaan van eenzaamheid stimuleren en heeft ook de wens dat ondernemers hierin een rol hebben.

Gezamenlijk de trend doorbreken

Het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid is 20 maart 2018 gelanceerd door minister Hugo de Jonge van VWS. Sindsdien doen 126 gemeenten en 100 landelijke bedrijven en maatschappelijke organisaties mee. Zij hebben zich gecommitteerd om actief én gezamenlijk de trend van eenzaamheid te doorbreken.

Minister Hugo de Jonge: “Het is fantastisch dat zoveel organisaties en gemeenten zich er samen voor inzetten dat mensen zich minder eenzaam voelen. Met activiteiten en bijzondere samenwerkingen zorgen zij ervoor dat mensen vaker betekenisvol contact hebben. Het is nu aan ieder van ons om door te pakken. Want dé eenzaamheid oplossen, dat kan niemand alleen. Maar iemands eenzaamheid doorbreken, dat kunnen we allemaal.”

Meer informatie

Kijk wat jij kunt doen op www.eentegeneenzaamheid.nl.

Reacties