Informatiebijeenkomst Van Pallandtlaan

Foto: Gemeente Teylingen

Provincie en gemeente organiseerden in april van dit jaar een bijeenkomst, waarin aanpassingen aan de rotondes in de N208 in Sassenheim zijn gepresenteerd. Omwonenden hadden hier veel vragen over en hadden ook andere ideeën.

Deze vragen zijn nu beantwoord in een rapport. Het rapport gaat dieper in op de verkeerscijfers en de aanleiding voor aanpassingen, op de relatie met Duinpolderweg. En voor verschillende varianten is in beeld gebracht wat ze betekenen voor de doorstroming van het verkeer, de veiligheid voor fietsers, de kosten en het effect op de leefbaarheid van de omgeving.

Status

In april 2019 zijn de gemeenteraad en de omgeving geïnformeerd over de uitkomsten van het verkeerskundig onderzoek. Er is toen een variant gepresenteerd met aanpassing van de rotonde Parklaan en aanpassing van de rotonde N208-N443, inclusief een tunnel onder de N208 voor fietsers en voetgangers.

Tijdens de informatieavond van 16 april 2019 is een aantal terechte vragen gesteld. Deze gaan onder meer over het effect van de Duinpolderweg op de N208, over de relatie met de doorstroming op de A44, over de mogelijkheden van een verdiepte ligging en over een ‘randweg rond Sassenheim’.

Naar aanleiding van deze op de informatieavond en de naderhand ontvangen reacties en vragen, hebben provincie en gemeente samen in goed overleg besloten om even pas op de plaats te maken en eerst deze vragen te beantwoorden.

Burgercomité Van Pallandtlaan Sassenheim

Na het presenteren van de plannen ontstond het ‘Burgercomité Van Pallandtlaan Sassenheim’. Burgers die zich hebben verenigd, omdat zij het niet eens waren met de voorgestelde plannen en zo de nodige vraagtekens hadden hierbij. Op hun Facebookpagina laten ze weten:

“Het Burgercomité is het volledig oneens met het tweede punt van de provincie dat er (nog) meer door de bebouwde kom van Sassenheim zou moeten. Met alle gevolgen vor de leefbaarheid met (nog) meer geluid, fijnstof etc.”

“Wij wijzen de gemakkelijke gedachte van de provincie ‘dat kan wel door Sassenheim’ nadrukkelijk af en zetten namens u in op een integrale aanpak voor de hele zuidelijke bollenstreek. Wij vragen voorts de provincie, die daar maar om heen draait, indringend de beslissing van Noord Holland over de noordelijke Duinpolderweg te respecteren en los te laten en zelf haast te maken met het doortrekken van de Tweede Poellaan naar de A44.” Aldus het statement van het Burgercomité.

Vragen beantwoord

Voor de beantwoording van de vragen moesten onderzoeken plaatsvinden. Dit is inmiddels gebeurd. De antwoorden zijn gebundeld in het rapport ‘Aanvullende studie verkeersafwikkeling N208 Sassenheim’. Het rapport is aangeboden aan de commissie Ruimte voor behandeling op 3 december 2019.

Informatiebijeenkomst 10 december

Op dinsdag 10 december zijn buurtbewoners welkom voor een toelichting op het rapport. Tijdens deze bijeenkomst zullen, naar verwachting, gedeputeerde Floor Vermeulen en wethouder Marlies Volten aanwezig zijn. Het programma ziet er als volgt uit:

  • 19.00 – 19.30 uur: Ontvangst met koffie/thee
  • 19.30 – 20.45 uur: Presentatie resultaten
  • 20.45 – 21.30 uur: Informatiemarkt
  • Locatie: ’t Onderdak, J.P. Gouverneurslaan 40A in Sassenheim

Reactie geven

Vanaf 10 december tot en met 16 januari kunnen belanghebbenden hun reactie geven op het rapport. Vanaf 10 december vind je op deze pagina een reactieformulier: https://www.teylingen.nl/pallandtlaan.html. Je kunt vanaf 10 december ook een reactie geven door een brief te sturen naar postbus 149, 2215 ZJ Teylingen.

Vervolg

Er is nog geen beslissing genomen over een eventueel voorkeursalternatief. Nadat de reacties op het rapport zijn verwerkt zullen het college, de commissie en de provincie opnieuw spreken over het onderwerp en op basis daarvan een standpunt gaan innemen.

Reacties