Kringloop Herenstraat 63 helpt Vrijheid Doorgeven

Foto: PR

Een van de jaarlijkse motto’s van het Nationaal Comité 4 en 5 mei is ‘Geef de Vrijheid Door’. Immers Vrijheid is niet vanzelfsprekend en met name rond 4 en 5 mei worden we herinnerd aan die tijd van onvrijheid, van onderdrukking en bezetting.

Volgend jaar vieren we 75 jaar bevrijding. Hieraan vooraf gaat de herdenking van alle slachtoffers van oorlogsgeweld. In Voorhout zal ook uitgebreid worden stilgestaan bij deze gebeurtenissen. De Oranjevereniging Voorhout (OVV) en de Historische Kring Voorhout (HKV) hebben hiertoe al in 2018 de handen ineengeslagen. In samenwerking en met de hulp van lokale en regionale kunstenaars is er een project opgetuigd voor de hoogste groepen van de plaatselijke basisscholen. Bij dit kunstproject staan de Duitse bezetting en de bevrijding centraal. Het project op de scholen beginnen medio februari, terwijl de resultaten van de kunstwerken van de leerlingen van half april tot half mei in het dorp te zien zullen zijn.

Er worden nog veel andere activiteiten rond de herdenking en bevrijding door HKV en OVV georganiseerd. Een aantal daarvan vinden elk jaar plaats. Maar in dit speciale herdenkingsjaar zullen er een aantal speciale acties zijn.

De HKV en OVV hebben gezamenlijk om financiële ondersteuning gevraagd voor het project op de basisscholen. De Stichting Kringloop Herenstraat 63 heeft daar zeer positief op gereageerd en op donderdag 24 oktober mochten vertegenwoordigers van OVV en HKV een symbolische cheque voor een prachtig bedrag ontvangen van twee vrijwilligers van de stichting.

Dat betekent dat de financiële onderbouwing voor dit project nu rond is en dat met de inzet en inspanning van organisatie, kunstenaars en leerkrachten invulling gegeven kan worden aan een eerder motto van het Nationaal comité namelijk ‘Vrijheid draag je uit’. Met name de jongeren dienen daarbij een doelgroep te zijn. Met de genereuze bijdrage van de Stichting Kringloop zullen de 10 to 12 jarigen betrokken kunnen worden en meer bewust van de waarde van vrijheid en democratie.

Reacties