Teylingen presenteert begroting

Foto: Lisa de Blok

Het college van B&W heeft de nieuwe begroting voor Teylingen gepresenteerd. De woonlasten blijven ook komende jaren laag in vergelijking met andere gemeenten en stijgen 2,2% vanwege inflatie. Het college heeft wel wat maatregelen bedacht om te bezuinigen en om extra inkomsten te werven.

Meedenken via het Burgerpanel

Het college heeft deze keer voor het eerst gebruik gemaakt van het burgerpanel ‘Team Teylingen’ om te kijken welke onderwerpen bewoners belangrijk vinden en waar meer of minder geld naar toe zou moeten gaan. Zo’n 350 bewoners vulden de online enquete in. Veiligheid is bijvoorbeeld een onderwerp waar deze inwoners zeker niet op zouden bezuinigen. Hier wordt ook gehoor aan gegeven, door de inzet van twee extra BOA’s de komende jaren. Hieronder kun je de uitslag zien van het Burgerpanel.

In de aankomende jaren is het de bedoeling dat er een pilot wordt gestart met de Burgerbegroting. Hierdoor krijgen inwoners nog meer zeggenschap over de gemeentelijke financiën. Het is nog niet duidelijk of dit via meer inspraak gaat of dat er daadwerkelijk een potje komt waar inwoners zelf dingen van kunnen gaan organiseren. Wil je ook je mening geven over onderwerpen waar de gemeente zich mee bezig houdt? Sluit je dan aan bij Team Teylingen via https://www.teamteylingen.nl/.

Extra inkomsten en bezuinigingen

Een aantal zaken die ter spraken zijn gekomen is het invoeren van hondenbelasting. Hier zou jaarlijks een ton extra mee kunnen worden opgehaald en is een vorm van belasting waar de gemeente ook iets voor terug doet; namelijk de uitlaatveldjes bijhouden, poepzakjes leveren en dergelijke zaken speciaal voor honden en hun baasjes. De raad moet hier overigens nog wel een besluit over nemen voordat deze maatregel wordt ingevoerd.

“Blijven doen wat we deden, is gewoon niet genoeg. We hebben de pijn proberen te verdelen wat betreft bezuinigingen.”(Marlies Volten, wethouder financiën)

Een ander aspect waar op bezuinigd kan worden, volgens het college, is de plustaak van communicatie vanuit de gemeente. Dit betekent dat de communicatie naar en met de inwoners op bepaalde punten zal afnemen. Extra inkomsten verwerven kan volgens hen door het verkopen van gemeentelijk vastgoed en het plaatsen van een grote reclamezuil  langs de A44. Doordat de inkomsten vanuit het Rijk uit de septembercirculaire mee bleken te vallen, kwam de begroting als nog positief uit. Op 7 november wordt de begroting door de verschillende commissies besproken en zullen er keuzes worden afgewogen.

Resultaten van de zorgtransformatie

Volgens wethouder Arno van Kempen moeten de resultaten van de zorgtransformatie, die enkele jaren geleden deze taak verlegde van het Rijk naar de gemeenten, zo langzamerhand vruchten gaan afwerpen. Het was een flinke taak, vooral op het gebied van bijvoorbeeld Jeugdzorg. De gemeente wil de zorgtaak voor alle inwoners nog verder verbeteren. Bijvoorbeeld door ‘integrale toegang’, zodat alle bewoners bij één punt terecht kunnen wanneer ze zorg nodig hebben. De wethouder noemt als voorbeeld Vlaardingen, waar dit geregeld wordt vanuit wijkteams die alle inwoners kunnen bedienen. Ook het langer zelfstandig thuiswonen zal verder worden ondersteund door mantelzorgers extra te steunen en respijtzorg aan te bieden.

Zelf de begroting bekijken

De begroting van 2020 tot en met 2023 is nu ook op een gebruiksvriendelijke manier in te zien via de website met zoekfunctie. Zo kun je zelf zoeken naar de onderwerpen die jij belangrijk vindt. Je vindt de begroting met de verschillende thema’s en onderwerpen verder uitgelicht op https://teylingen.begroting-2020.nl/.

 

 

 

 

Reacties