Gemeente start bestemmingsplan voor behoud beeldbepalende objecten

Foto: SOS

De gemeente Teylingen hecht waarde aan het behoud van haar erfgoed. Op 8 maart 2018 heeft de gemeenteraad de ‘Erfgoedverordening Teylingen 2018’ vastgesteld. Nu wordt een vervolgstap gemaakt door een voorontwerpbestemmingsplan ‘Beeldbepalende objecten, Teylingen’, ter inzage te leggen.

Voorontwerpbestemmingsplan ‘beeldbepalende objecten Teylingen’

De meest beeldbepalende objecten bestaan uit gebouwen, maar ook hekwerken en een waterpartij maken deel uit van het voorontwerpbestemmingsplan. Al deze objecten bepalen het gezicht en karakter van de gemeente Teylingen. Ze zijn om die reden het behouden waard. Om bescherming te bieden aan het behoud van deze objecten is een voorontwerpbestemmingsplan ‘Beeldbepalende objecten, Teylingen’ opgesteld.

Slopen niet zonder meer mogelijk

De regeling van het voorontwerpbestemmingsplan heeft als doel dat de opgenomen objecten niet zonder meer gesloopt kunnen worden. Bij aanvragen om sloopvergunning moet inzicht gegeven worden over het nieuw te bouwen plan. De erfgoedcommissie beoordeelt dan of de bestaande (karakteristieke) waarden voldoende terug komen in het nieuwe plan. Bij vergunningsplichtige bouwactiviteiten (aan de buitenzijde van het pand) wordt het plan getoetst door de erfgoedcommissie. Bouwactiviteiten waarvoor geen vergunning hoeft te worden aangevraagd worden door dit bestemmingsplan niet beperkt. Vergunningsvrij bouwen blijft dus mogelijk.

Locaties objecten

In de Gemeenteberichten die in De Teylinger van 18 september staan en op de website van de gemeente Teylingen staan de locaties van de objecten genoemd. Alle eigenaren van de objecten worden per brief geïnformeerd.

Bestemmingsplan ter inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 19 september ter inzage. Vanaf dat moment kunnen belanghebbenden zes weken lang een inspraakreactie richten aan het college van burgemeester en wethouders. Het voorontwerpbestemmingsplan ’Beeldbepalende objecten, Teylingen’ is overigens een zogenaamd ‘paraplu’-voorontwerpbestemmingsplan. Door te werken met een ‘paraplu’-plan kunnen nieuwe bestemmingsplanregels worden toegevoegd aan bestaande bestemmingsplanregels.

Inloopavond

Voor belanghebbenden en geïnteresseerden is er op dinsdag 24 september van 19.00 tot 21.00 een inloopavond in het bestuurscentrum in Voorhout.

Reacties