Aanleg Skeelerbaan in de Veerpolder van start

Foto: PR WIJC

Op vrijdag 13 september, de WIJC is niet bijgelovig, wordt begonnen met het inrichten van het bouwterrein, het leggen van rijplaten, plaatsen van een keet en dergelijke. Het echte graafwerk begint op maandag 16 september.

De laatste onderzoeken op het terrein van de Warmondse IJsclub in de Veerpolder voor de aanleg van de Skeelerbaan vonden half augustus plaats. De aannemer, BAM Infra uit Den Haag, heeft deze laatste gegevens verwerkt voor de constructie ervan.

Constructie

Er wordt circa 40 cm grond afgegraven op de plaats waar de skeelerbaan komt. Dit is nodig om een goede stabiele fundering aan te leggen. Deze fundering bestaat uit schuimbeton, een mengsel van zand, cement en een luchtbelvormer, dat bij verharding aanzienlijk minder weegt dan de uitgegraven grond. Dat is nodig om na het aanbrengen van het asfalt, met een dikte van totaal 10 cm, de belasting op de ondergrond in evenwicht te houden.

Planning

Op 16 september starten de graafwerkzaamheden. Het graafwerk duurt ongeveer een week waarna werkzaamheden voor riolering en drainage beginnen. Eind september zal gestart worden met het aanbrengen van het schuimbeton. Die werkzaamheden duren circa 2 weken. Om op het schuimbeton verder te kunnen werken moet deze goed drogen en uitharden, dat duurt ongeveer 4 weken. Vervolgens wordt het asfalt aangebracht. Een onderlaag van 7 cm en een speciale sporttoplaag van 3 cm. Daarna herstellen we de grasmat rond de baan.

Als het weer mee zit zijn al die werkzaamheden eind november klaar en kan in principe de baan gebruikt worden. In het voorjaar volgt nog de plaatsing van hekwerken en verdere afwerking. Als het dit jaar wil winteren kan de baan gewoon onder water gezet worden zodat er bij voldoende vorst weer heerlijk geschaatst kan worden.

Feestelijke momenten

In het voorjaar openen ze bij de start van het skeelerseizoen de skeelerbaan officieel. Uiteraard worden hierbij naast de en de leden/donateurs/vrijwilligers van de club ook vertegenwoordigers van de gemeente, het Schipholfonds, de andere twee ijsverenigingen in Teylingen en de vertegenwoordigers van de omwonenden uitgenodigd. De precieze data en informatie over het officiƫle openingsprogramma volgt later.

“De Warmondse IJsclub bedankt iedereen die heeft bij gedragen aan de realisering van deze skeelerbaan en hoopt dat heel veel mensen er plezier van zullen beleven.”

Reacties

Cookieinstellingen