Biermarkt levert €3.500 op voor Stichting Alas

Foto: Maurice Hoogeveen

De Biermarkt die op zondag 25 augustus werd georganiseerd op de Oude Haven in Sassenheim, heeft maar liefst €3.500,- opgebracht voor Stichting Alas, het goede doel van dit jaar. De vele bezoekers hebben dit bedrag bij elkaar gebracht door hun glas in te leveren bij centrale kassa en bij de kraam van Alas.

Het statiegeld van alle ingeleverde glazen komt ten goede aan Alas plus de donaties aan de kraam zelf én het geld dat bij de toiletten voor Alas werd ingezameld. Na afloop van de Biermarkt sprak de organisatie een warm dankwoord uit aan alle vrijwilligers die elk jaar hun handen flink uit de mouwen steken. Vervolgens werd de cheque door de initiatiefnemers van de Biermarkt, Erwin Rotteveel van Café de 2 Wezen en Jelle de Ridder van Eetcafé de Voogd uitgereikt aan Janneke van Beelen, initiatiefnemer van het gezinshuis.

”Wat ontzettend mooi dat er zo’n prachtig bedrag is opgehaald, we kunnen dit ontzettend goed gebruiken in ons Gezinshuis! En wat hartverwarmend om te zien dat zoveel vrijwilligers al zoveel jaar én met zoveel plezier de Biermarkt met elkaar organiseren. We zijn heel dankbaar voor deze mooie opbrengst. Heel hartelijk dank allemaal!”

De toelichting over wat Alas doet voor jonge, kwetsbare moeders, die Van Beelen gaf aan alle vrijwilligers, kon rekenen op een luid en hartverwarmend applaus.

Stichting Alas

Gezinshuis Alas in Voorhout, waar jonge, kwetsbare moeders met hun kind worden opgevangen is een doel dat letterlijk en figuurlijk dichtbij staat. Met professionele begeleiding biedt Alas de kinderen én hun moeders een veilig thuis en kans op een ongestoorde ontwikkeling. De moeders komen te wonen in één van de vier appartementen en krijgen maatwerk in de wijze van begeleiding die wenselijk is voor hun specifieke situatie.

Alas is het Spaanse woord voor ‘vleugels’. Dat symboliseert ook de werkwijze: ‘op onze vleugels worden ze opgevangen’, ‘onder onze vleugels groeien ze op’ en ‘uitvliegen kan als ze zelfstandig verder kunnen’. Alas is afhankelijk van donaties, vrijwillige bijdragen etc. De opbrengst van de Biermarkt zal ten goede komen aan de inrichting en materialen voor de gezamenlijke woonkeuken. Meer info vind je op https://gezinshuisalas.nl/

Drukbezochte Biermarkt

De voorspellingen voor 25 augustus waren bijzonder warm, reden voor de organisatie om, volgens het hitteplan, te zorgen voor extra waterpunten op het terrein. Ook mochten bezoekers waterflesjes meenemen.
Een grote groep vrijwilligers is al vroeg gestart met de voorbereidingen voor het opbouwen van de Biermarkt.

Deze vrijwilligers zorgden ervoor dat alle terrassen van het hele plein werden verwijderd en opgeslagen en dat daarna alle tapinstallaties, techniek, hekwerken, kassa’s etc. werden geplaatst, ingericht en bemenst. Voordat de poorten open gingen stonden de eerste liefhebbers al voor de hekken te wachten en vanaf 13.00 uur liep de Oude Haven al snel vol met bierliefhebbers die dit jaar de keuze hadden uit maar liefst 72 biersoorten van de tap.

Klokslag 19.00 uur gingen alle taps dicht en verlieten de bezoekers rustig en gemoedelijk het horecaplein. Dankzij de vele vrijwilligers was dit jaar weer binnen een recordtijd het hele plein ontdaan van alle Biermarkt-materialen en stonden de terrassen weer klaar, alsof ze er de hele dag hadden gestaan. De dag werd voor de vrijwilligers afgesloten met een maaltijd en een warm dankwoord namens de organisatie. Eetcafé de Voogd en Café de Twee Wezen, organisatoren van deze 29e editie van de Biermarkt kijken (opnieuw) terug op een zeer geslaagd evenement!

Reacties