Nieuwe cursus Politiek actief start half september

De gemeente Teylingen biedt inwoners die interesse hebben in de Teylingse politiek en hierin actief willen worden, de mogelijkheid om een gratis cursus te volgen. De cursus Politiek Actief bestaat uit vijf avonden en wordt georganiseerd in september en oktober.

De gemeente Teylingen organiseert opnieuw de cursus Politiek Actief. Voor de eerdere vier edities van de cursus, was veel animo. Ze hebben als doel mensen met de cursus te interesseren om politiek actief te worden. Raadsadviseur Michael Korbee: “Dat kan zijn als raadslid, maar ook op andere bestuurlijke plekken. Dat is belangrijk voor de samenleving.”

De gemeente vindt het belangrijk dat alle groepen inwoners de mogelijkheid krijgen zich politiek actief in te zetten en hoopt dat er veel diversiteit is onder de cursisten. Volgens burgemeester Carla Breuer is de cursus een unieke kans voor wie zich wegwijs wil laten maken in de Teylinger politiek:

“Mooi om te zien dat er nu zelfs 10 raadsleden in de gemeenteraad zitten en dat een andere groep deelnemers van politiek actief maatschappelijk zeer actief is.”

Inhoud cursus

Onder leiding van een cursusleider van ProDemos kunnen inwoners hun kennis over de politiek in het algemeen vergroten. Ook wordt uitleg gegeven over de gemeentelijke politiek en worden vaardigheden als debatteren en lobbyen getraind. De cursusleider wordt ondersteund door mensen die al actief zijn in het Teylingse bestuur, zoals de burgemeester, raadsleden en de griffier.

Aanmelden

Op donderdagavond 19 september 2019 start opnieuw een cursus, aanmelden is mogelijk tot 4 september 2019. Van deelnemers wordt verwacht dat ze minimaal vier van de vijf cursusavonden bijwonen. Er kunnen 25 personen deelnemen aan de cursus. Informatie of aanmelden kan bij Michael Korbee (14 0252 of [email protected]).

N.a.v. een aanmelding zal de griffie kort met hen spreken over de motivatie. Meer informatie, bekijk https://www.teylingen.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/activiteiten-gemeenteraad/cursus-politiek-actief.html.

 

Reacties