Tuinen rondom Ruïne van Teylingen

Foto: Lisa de Blok

De gemeenteraad kiest voor een plan met tuinen rondom de Ruïne van Teylingen. Met deze tuinen en het opknappen van de Ruïne, maakt Teylingen dit cultuurhistorisch erfgoed het hele jaar door aantrekkelijk voor inwoners uit Teylingen, de regio en de nationale toerist.

Meedenken

Inwoners, ondernemers en verenigingen hebben allemaal meegedacht over de toekomst van de Ruïne. Verschillende scenario’s passeerden de revue, het idee met tuinen werd breed gedragen. Ook bij de verdere uitwerking van plannen zullen deze doelgroepen weer de mogelijkheid hebben mee te denken.

Oude glorie

Al eeuwen lang is de Ruïne van Teylingen in meer en mindere mate een vast ijkpunt aan de rand van Sassenheim en Voorhout. In de 18e eeuw was het een decorstuk met daaromheen prachtige tuinen. Na deze glorieuze periode is de Ruïne vervallen en lag er jaren verwaarloosd bij. Als in 2016 de Stichting Monumentenbezit eigenaar van de Ruïne wordt, vraagt het Rijk de gemeente om kaders mee te geven. Dat doet de gemeenteraad nu. Ondertussen is de grondige opknapbeurt voor de stenen van de donjon bijna afgerond. De Ruïne is hiermee weer solide en toekomstbestendig gemaakt.

Kaders

Binnen de kaders die nu zijn vastgesteld, kunnen Stichting Monumentenbezit (eigenaar van de Ruïne) samen met de gemeente en mogelijke partners verdere plannen maken. In die plannen moet er aandacht zijn voor educatie en informatie, bijvoorbeeld met een museum. Er mag horeca komen als deze ondersteunend en passend is bij de thema’s historie, tuinen en de bollenstreek. De gemeenteraad ziet graag een verdieping en een uitkijkpunt in de donjon.

Volgende stap

De komende maanden wordt met deze uitgangspunten berekend wat dat financieel betekent. Naar verwachting zal in december 2019 aan de gemeenteraad een zogenaamde businesscase worden aangeboden, zodat op basis hiervan verdere besluiten kunnen worden genomen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel uit het raadsprogramma Vitaal Teylingen. Ook bij de uitwerking van ideeën en plannen voor de Ruïne is duurzaamheid een centraal thema. Het gaat daarbij onder andere om milieu, omgeving, natuur en biodiversiteit, maar ook om zaken op cultureel en sociaal gebied. De gemeenteraad heeft het belang van duurzaamheid nogmaals benadrukt door een extra besluit toe te voegen; er mag alleen van het duurzaamheidsbeleid worden afgeweken als dat gemotiveerd wordt gedaan.

Reacties