Fotowedstrijd brengt Centrumvisie Teylingen in beeld

Foto: gemeente Teylingen

Wat vind jij mooi of kan beter in Sassenheim, Warmond of Voorhout? Welke plek in het centrum van Sassenheim, Warmond en/of Voorhout vind je mooi? Welke plekken vind je misschien juist minder mooi?

Centrumvisie Teylingen

De gemeente Teylingen is trots op Sassenheim, Voorhout en Warmond en wil zorgen dat de kernen ook in de toekomst aantrekkelijk blijven. Daarom vraagt de gemeente inwoners, ondernemers en belanghebbenden om mee te denken over een visie op de centra. Wat kan beter en wat zijn sterke punten van de centra? Hoe gaan we om met de inrichting van de openbare ruimte, leegstand van winkelpanden, parkeren of het al dan niet autoluw maken van straten? Hoe houden we het voorzieningenniveau hoog en de centra aantrekkelijk voor jong en oud? Hoe gaan we om met wonen en de kwaliteit van het groen?

Fotowedstrijd

Als onderdeel van het project Centrumvisie Teylingen is er nu een fotowedstrijd. Op www.teylingen.nl/centrumvisie vind je foto’s uit de drie kernen waar je direct op kunt reageren. Per foto zie je in welke kern deze plek te vinden is. De gemeente is dan ook heel benieuwd wat jij van deze plekken vindt. Op welke plekken ben je trots? Wat kan beter? Wat is een fijne plek om te zijn of waarom juist niet? Vind je dat bepaalde plekken echt missen in dit rijtje? Pak je telefoon of fototoestel en maak een foto van die plek! Stuur de foto naar [email protected] en ze voegen de foto voor je toe aan de website. Onder alle inzenders van foto’s verloten ze een mooie prijs.

Inloopbijeenkomst

Iedere inwoner en bezoeker van Teylingen kan meedenken over de toekomst van onze drie centra. Dat kan via het online platform www.teylingen.nl/centrumvisie. Maar ook door bij bijeenkomsten aanwezig te zijn. Op dinsdagavond 14 mei is er een inloopbijeenkomst over deze onderwerpen in Grand café Graaf-Jan (Sasssembourg), Jan van Brabantweg 3 in Sassenheim van 19.00 uur tot 21.00 uur. Je kan zelf kiezen hoe laat je binnenkomt en weer vertrekt.

Reacties