Broodfonds ‘Van Stad tot Zee’ officieel gestart

Foto: Karin Heppener

Op 17 april hebben bestuur en leden de start van het nieuwe Broodfonds ‘Van Stad tot Zee’ officieel bekrachtigd. In het Trefpunt in Warmond hebben 29 van de 35 aangesloten ondernemers zich akkoord verklaard met de voorwaarden, waaronder dit nieuwe Broodfonds gaat draaien.

Dit Broodfonds heeft eveneens een zusje gekregen, dat ook op 17 april van start is gegaan. Deze succesvolle start van twee Broodfondsen is het resultaat van een initiatief van lokale ondernemers Karin Heppener en Marlies Nieuwmeijer, die streefden naar de oprichting van een Broodfonds, maar zoveel animo troffen onder ondernemers, dat er gelijktijdig maar liefst twee Broodfondsen in de Duin- en Bollenstreek opgericht konden worden.

Een Broodfonds is een sociaal en betaalbaar alternatief voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandig ondernemers. Het bestaat uit een vereniging van minimaal 20 en maximaal 50 ondernemers die elke maand een bedrag opzij zetten op hun persoonlijke broodfondsrekening bij Triodosbank. Zo wordt gezamenlijk een buffer opgebouwd waaruit een deelnemer, die tijdelijk zijn werkzaamheden niet kan uitvoeren, maandelijks schenkingen krijgt voor een periode van maximaal twee jaar. Er komen geen controlerende artsen aan te pas en omdat iedereen bekend is, weet elke deelnemer waar zijn of haar geld heengaat. Inmiddels hebben zich in Nederland al meer dan 20.000 ondernemers bij meer dan 440 broodfondsen aangesloten.

Het bestuur van Broodfonds ‘Van Stad tot Zee’ heeft de afgelopen weken extra uren gedraaid om er samen met de landelijke, ondersteunende organisatie BroodfondsMakers voor te zorgen, dat alle voorbereidingen tot oprichting tijdig gereed zouden zijn. En dat ze daarin geslaagd zijn, bleek wel uit het feit dat er inmiddels 35 ondernemers zijn toegelaten tot dit Broodfonds. Bovendien heeft ook een aantal ondernemers aangegeven dat ze iets later ook willen aansluiten.

Het maximum aantal leden per lokaal Broodfonds is 50 ondernemers, dus ondernemers die belangstelling hebben om aan te sluiten, zijn van harte welkom om hun interesse kenbaar te maken aan het bestuur. Het bestuur is te bereiken via de mail op [email protected]

Reacties

Cookieinstellingen