Skeelerbaan Warmond kan worden aangelegd

Foto: pixabay

In december 2016 ontving de gemeente Teylingen een aanvraag omgevingsvergunning voor de aanleg van een skeelerbaan aan de Veerpolder 18 te Warmond.

In januari 2017 beëindigde de gemeente de behandeling van deze aanvraag omgevingsvergunning, omdat er geen omgevingsvergunning is vereist. Daartegen is beroep ingesteld door bewoners van 26 huizen direct aan de Veerpolder in de Merenwijk in Leiden. De beroepsprocedure eindigde uiteindelijk bij de Raad van State. Deze heeft op 6 februari het hoger beroep ongegrond verklaard.

Blij met de beslissing

Het betekent dat de gemeente terecht geconcludeerd heeft dat geen vergunning nodig is voor de aanleg van de skeelerbaan. De baan valt inderdaad onder de bestemming sport en mag juridisch gezien gerealiseerd worden. Wethouder Bas Brekelmans: “We zijn blij met de beslissing van de Raad van State. Het maakt de weg vrij voor een nieuwe sportgelegenheid. Daarbij willen we recht doen aan de vele gesprekken die we voerden met een vertegenwoordiging van de vereniging van eigenaren Karpers & Forellen in de Merenwijk en de Warmondse IJsclub om overlast te voorkomen en de onderlinge communicatie tussen de partijen te verbeteren.”

Vervolg

Het is nu eerst aan de Vereniging Warmondse IJsclub om in hun Algemene Leden Vergadering een besluit te nemen over daadwerkelijke aanleg van de baan. Daarna kan het college van de gemeente Teylingen besluiten over de eerder door de raad toegezegde gelden, gebruiksovereenkomst en recht van opstal. Ook is het – voorafgaand aan de aanleg – de bedoeling een drie partijen convenant te tekenen tussen de vereniging van eigenaren Karpers & Forellen in de Merenwijk, de Warmondse IJsclub en de gemeente Teylingen. Hierin staan concrete afspraken om overlast te voorkomen en de onderlinge communicatie tussen de partijen te verbeteren. Over de concepttekst bereikten de drie partijen in april 2018 al overeenstemming.

Reacties