Intentieverklaring Keurmerk Veilig Ondernemen Warmond ondertekend

Foto: PR

Vorige week is de intentieverklaring ondertekend voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) in Warmond, hiermee is het KVO officieel gestart met als doel de officiële certificering te behalen.

Het KVO staat voor schoon – heel – veilig en wordt veelal toegepast in de winkelgebieden en soms op bedrijventerreinen. In ieder KVO nemen naast ondernemers ook de gemeente, de politie en de brandweer deel. KVO’s kenmerken zich door de effectieve manier van werken. Daarnaast hebben de KVO’s in Sassenheim en Voorhout bewezen ook een prima verbinder te zijn tussen de diverse partijen.

Uniek voor Warmond

Voor het eerst in Nederland zal er worden samengewerkt tussen een winkelgebied, een bedrijventerrein en het recreatiegebied binnen een KVO, waarmee Warmond wederom laat zien uniek te zijn. Niet alleen in Teylingen of de streek maar ook daarbuiten.

Initiatiefnemer is citymanager John van der Tol. Bij zijn aanstelling was al snel duidelijk dat de meeste van zijn opdrachten die betrekking hebben op de kern Warmond, in een gezamenlijk KVO gebundeld kunnen worden.

“Voor een KVO is het essentieel dat alle partijen de schouders eronder kunnen zetten, want meedoen is vrijwillig maar zeker niet vrijblijvend.” (Citymanager John van de Tol)

Op de vraag waarom er niet eerder is gestart, vertelt John: “Bij het initiëren van het idee werden direct alle partijen enthousiast. Belangrijk is wel de goede ondersteuning binnen alle partijen en de gemeente heeft meer tijd nodig gehad om dit intern goed te kunnen organiseren. Daarbij komt ook nog eens dat de begeleidende instantie, het CCV, die de KVO’s begeleidt, vanwege het unieke karakter meer tijd nodig had om alles goed voor te bereiden. Vandaar dat de opstart wat op zich heeft laten wachten.”

De voordelen van een KVO liggen breder dan alleen die voor de ondernemers. Iedere bezoeker en/of gebruiker van het gebied heeft baat bij een schone en veilige omgeving. Het KVO team in Warmond bestaat uit de gemeente (beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid/buitenruimte), de wijkagent Warmond Harm Bosch namens de politie en Edwin Bos namens de brandweer.

Voor de ondernemers is een brede participatie gezocht met een mix van allemaal lokale ondernemers uit de retail, horeca, vastgoed, bedrijventerrein, leisure, recreatie, campings en jachthavens en bestaat uit Lidia van Kempen, Ingrid de Nie, Ben van der Hulst, Eric Bosma en Coen ten Kley. Een extra vertegenwoordiging vanuit de horeca volgt spoedig. Het team wordt gecomplementeerd door de inbreng van citymanager die ook op verzoek van het team de voorzittersrol zal invullen.

Schoon, heel en veilig

Schoon, heel en veilig zijn brede begrippen en op voorhand moeilijk om zomaar 1-2-3 te omschrijven. In de aankomende fase zullen de actie- en aandachtspunten in de gebieden via verschillende schouwen worden bepaald. Daaropvolgend zal het actieplan worden samengesteld met daarin wie wat doet en een tijdslijn worden vastgesteld. Dit alles zal door een deskundige begeleider en onder toezicht van instantie het CCV worden begeleid.

 

Reacties