Motie van afkeuring om bestuurlijke misser

Foto: Lisa de Blok

Tijdens de gemeenteraadsvergadering afgelopen donderdag lag het college flink onder vuur en werd zelfs een motie van afkeuring ingediend. Er werd tot diep in de nacht gediscussieerd, de vergadering werd pas om 1.30 uur ’s nachts gesloten.

Bestuurlijke misser

Wethouder Brekelmans maakte de vorige vergadering een misser door de beantwoording van vragen van het CDA over het Ondernemersfonds Teylingen (OFT) niet openbaar te willen bespreken. Aan de gemeenteraad werd geheimhouding opgelegd en de bespreking van dit agendapunt werd vervolgens voortgezet achter gesloten deuren, zonder het publiek en de pers.

Belang van openbaarheid

Dit stuitte direct op veel weerstand en de oppositiepartijen eisten om opheldering. De wethouder was toen nog overtuigd voldoende onderbouwing te hebben voor deze afweging. Achteraf bleek dit juridisch niet houdbaar. Het belang van openbaarheid van bestuur weegt zwaarder dan de mogelijke indirecte nadelige gevolgen. Het college kwam daarom ditmaal terug op het onderwerp om de geheimhouding op te heffen en hun fout te erkennen.

Naweeën geflopt ondernemersfonds

De inhoud van dit agendapunt gaat over een lopende beroepsprocedure omtrent het Ondernemersfonds Teylingen. Deze procedure zou volgens de wethouder in gevaar kunnen komen door de stukken openbaar te maken. In deze zaak is door de advocaat met de wethouder een aantal keer gesproken over de mogelijkheid tot een schikking te komen. Het verzoek van de advocaat voor een schikking werd onlangs toch afgewezen.

De gesprekken over een schikking waren enkel verkennend van aard in een poging het geschiedenisboek van het ondernemersfonds zo snel mogelijk achter ons te kunnen laten en weer naar voren te kijken.” (Wethouder Bas Brekelmans)

Lees ook: Bestuur TOV stapt op na ondergang ondernemersfonds

Motie van afkeuring

Bas Brekelmans trok donderdag het boetekleed aan en bood namens het college excuses aan voor deze bestuurlijke misser. Daarmee gaf hij de aftrap van een drie uur durende discussie, waarbij de oppositie op de achterste poten ging staan.

Dat resulteerde uiteindelijk tot het indienen van een ‘motie van afkeuring’ door oppositiepartijen CDA, ChristenUnie, GroenLinks en PvdA. Hierin keuren ze het beleid van het college af, onder andere omdat het in strijd is met de principes van openbaarheid van bestuur. De motie kreeg geen steun van de coalitie en werd vervolgens met 14 stemmen tegen en 10 voor, weer verworpen

Transparant en controleerbaar

Een tweede motie over verbetering van het democratisch bestuur dat open, transparant en controleerbaar dient te zijn voor raad en inwoners, werd wel unaniem aangenomen. Hierin wordt verzocht om nog voor 1 februari met een voorstel te komen hoe het college op een betere manier invulling wil geven aan een actieve informatieplicht naar de raadsleden.

Reacties

Cookieinstellingen