Inloopavond herontwikkeling Kagerzoom

Foto: Google Maps

Donderdag 6 december is er een inloopavond over het ontwerp voor de herontwikkeling van de Kagerzoom. Geïnteresseerden zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

De inloopavond vindt plaats in Het Trefpunt, Herenweg 80 in Warmond. Inlopen kan tussen 19.30 uur en 22.00 uur. Tijdens de inloop geven verschillende professionals een toelichting op de ontwerptekeningen. Ter plekke is het mogelijk vragen te stellen en te reageren op het ontwerp.

Ook is het ontwerp van 30 november tot en met 14 december via de www.kagerzoom.info in te zien en kan er via de website op gereageerd worden. Reacties worden meegenomen in de uitwerking naar een definitief en technisch ontwerp.

Kagerzoom ‘Levend landschap’

In januari is de globale visie ‘Kagerzoom – Levend landschap’ gepresenteerd. Hierop is vanuit diverse belangstellenden en belangengroepen gereageerd. Deze visie is aangepast en verder uitgewerkt in een ontwerp.

Het ontwerp voor Kagerzoom is onderdeel van het ‘Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014-2020’. Dit programma omvat onder andere projecten voor het verbeteren en versterken van de natuur en het landschap in de regio.

Minder budget voor ontwerp Kagerzoom

Voor de uitvoering van dit ontwerp is minder budget beschikbaar dan eerder beoogd. Dit komt doordat er in de eerste jaren van het uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden veel nieuwe projecten zijn toegevoegd. Zowel de gemeente Teylingen als gemeente Leiden vinden een goede kwaliteit van dit herinrichtingsproject belangrijk.

Helaas is dit extra geld niet beschikbaar in de begroting van Leiden. Hierdoor vervalt de helft van het beoogde budget voor de herinrichting. Dit heeft gevolgen voor het ontwerp en de beheerkeuzes. Tijdens de inloopavond op 6 december is het aangepaste ontwerp te zien en kan erop gereageerd worden.

Vervolg

Na 14 december wordt gestart met de uitwerking en de onderzoeken die nodig zijn voor de aanvraag van omgevingsvergunningen en ontheffingen. Tegen de omgevingsvergunningen kan via de gebruikelijke procedure bezwaar worden gemaakt. Het definitief en technisch ontwerp wordt geplaatst op www.kagerzoom.info. De uitvoering staat gepland in het najaar van 2019.

Reacties