APV wordt aangepast om overlastgevers Koudenhoorn aan te pakken

Foto: Gemeente Teylingen

Terwijl uit Workum de schepen van de Strontrace Warmond begonnen te naderen, werd ondertussen een grootscheepse politieactie op touw gezet om de overlastgevers van het ‘Boeveneiland’ nabij Koudenhoorn aan te pakken.

Drie arrestaties en een nieuwe waarschuwing

De politie ging dinsdag na het overleg met de veiligheidspartners erop af om de boten te omsingelen. In hun onderzoek na de aanhoudende meldingen van ernstige misdragingen, bedreigingen, intimidaties en milieuvervuiling, konden drie arrestaties worden verricht. Hiermee wordt een strafrechtelijk proces in gang gezet en ondertussen start ook weer een bestuurlijke proces.

Bestuurlijk proces

Dat laatste houdt in dat de drie, na de eerder opgelegde en inmiddels alweer afgelopen gebiedsverboden sinds juni, weer officiële waarschuwingsbrieven in persoon kregen uitgereikt. Als blijkt dat zij overlast veroorzaken, het woon- of leefklimaat verstoren of aantasten dan wel de openbare orde verstoren, zal de burgemeester optreden met een bestuurlijke maatregel. Bijvoorbeeld weer een gebiedsontzegging of opnieuw een gebiedsverbod.

Gebiedsverbod

Van de drie gebiedsgeboden die in juni werden opgelegd, werd er één door de rechter weer geschorst. De rechtbank kende in dit geval meer gewicht toe aan de bewegingsvrijheid van betrokkene, dan aan de ernst van de gepleegde overtredingen. Van de andere twee werd de toegang tot Warmond volledig ontzegd tot 1 september, klokslag 06.00 uur. Bijna direct daarna begon het gedonder weer opnieuw en dinsdag werd het dus tijd om in te grijpen.

Waarom zo terughoudend?

Het komt natuurlijk niet echt kordaat over, de wijze waarop hier op wordt ingegrepen. Na de arrestatie kunnen de overlastgevers hooguit drie dagen worden vastgehouden en er gaan geluiden dat ze alweer gesignaleerd zijn op deze plek. Maar de reden dat hier nog geen einde aan gemaakt is, heeft een reden; de gemeente moet zich namelijk aan de regels houden. In de praktijk blijkt echter dat dit onwenselijke gedrag niet via de huidige regels kunnen worden aangepakt.

Extra maatregelen handhaving openbare orde

Daarom zal aanstaande dinsdag tijdens de collegevergadering een raadsvoorstel worden besproken om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan te vullen. Extra maatregelen met (onder meer) het verbod op overnachten (dan wel voor anker liggen) in voer- en vaartuigen en hinderlijk drankgebruik op openbare plaatsen en openbaar water moet voldoende handvatten geven om de overlastgevers in het vervolg wel aan te kunnen pakken.

Niet direct overal verboden

Dit verbod is bedoeld om te kunnen handhaven als er misbruik gemaakt wordt van de mogelijkheid tot overnachten (dan wel voor anker liggen). Als toelichting laat de gemeente weten dat het college in zogenoemde beleidsregels bepaalde gebieden en tijden kan en zal aanwijzen om concreet invulling te geven aan de normen uit de APV. Het is namelijk niet de bedoeling dat het verbod economische en recreatieve activiteiten onmogelijk maakt. Daarom wordt in samenspraak met belanghebbenden, zoals ondernemers, binnenkort gestart met het opstellen van deze beleidsregels.

Bij hun aanhoudingen werden nog wel verboden zaken gevonden, als drugs en een luchtdrukwapen. Ook een van de boten die van een van de arrestanten werd in beslag genomen,  en vonden ze vermoedelijk van diefstal afkomstige buitenboord motoren en dergelijke. Hier zal de politie in het strafrechtelijke proces verder onderzoek naar doen.

Reacties