Begroting Teylingen; wat te doen met 74 miljoen?

Foto: Lisa de Blok

Afgelopen vrijdag is door het college van burgemeester en wethouders de begroting voor Teylingen gepresenteerd. In totaal zal de gemeente volgend jaar zo’n 74,5 miljoen uit gaan geven, waarvan een paar miljoen uit het reservepotje moet komen.

 

Schaven en schuiven

De financiële bijdrage van de overheid pakt voor komend jaar een stuk lager uit. Hierdoor is er nog het nodige geschaafd en geschoven binnen de begroting om dit gat te dichten. Zo worden een aantal grotere investeringen doorgeschoven naar volgende jaren.

“We hebben geld gevonden door eens realistisch te kijken naar opgestapelde investeringsplannen, die door vertragingen in de uitvoer steeds automatisch zijn doorgeschoven naar de begroting van het volgende jaar.” (Bas Brekelmans, wethouder financiën)

Reservepotje

Dat er uiteindelijk een paar miljoen uit de reservepot moeten komen, kan Teylingen wel hebben volgens Brekelmans. In totaal blijft er dan nog een ruime 60 miljoen over op de bank. Zolang het saldo niet onder de grens van 50 miljoen zakt, is daar nog wat extra ruimte om niet op zaken te hoeven bezuinigen.

Woonlasten blijven gelijk

Het goede nieuws voor de inwoners is dat de woonlasten gelijk blijven, alleen de gebruikelijke inflatie zorgt voor een stijging van een paar euro op jaarbasis. Hiermee komen we in Teylingen goedkoper uit als in de andere gemeenten van de Bollenstreek. Hieronder zie je in de infographic twee rekenvoorbeelden van de jaarlijkse kosten, voor een gemiddeld meerpersoons- en een eenpersoonshuishouden.

De plannen en ambities van het nieuwe collegeprogramma ‘Vitaal Teylingen’ zijn verwerkt in deze begroting en als nieuwe wethouder van financiën is Bas Brekelmans dan ook tevreden met het resultaat. Hieronder een greep uit wat er zoal met het geld gedaan zal worden komend jaar:

Energiek en sociaal Teylingen

Wethouder Arno van Kempen beslaat met zijn portefeuille van het sociaal domein bijna de helft van de begroting. Hij heeft en aantal duidelijke speerpunten voor de komende tijd.

Jeugdzorg

Zo gaat het volgens hem nog niet snel genoeg met de transformatie van de jeugdwet, waar overigens ook nog door het rijk financieel flink op is gekort en waar dus eigenlijk niet genoeg geld voor is. Hij wil dan ook graag gezamenlijk de vaart er in gaan zetten om de transformatie van de jeugdhulp te kunnen verbeteren.

“Gelukkig hebben we met de gemeenteraad van Teylingen afgesproken dat we de kosten voor jeugdzorg realistisch begroten. Wij laten zeker geen kind in de kou staan.” (Wethouder Arno van Kempen)

Woningen voor bijzondere doelgroepen 

Een andere uitdaging binnen de Wmo ligt bij het vinden van huisvesting voor de doelgroep van beschermd en begeleid wonen. Daarnaast zal op korte termijn een oplossing komen om ook aan spoedzoekers onderdak te kunnen bieden, die bijvoorbeeld na een echtscheiding op straat staan.

Prettig wonen voor iedereen

De afgelopen 4 jaar zijn er 750 nieuwe huizen bijgebouwd, dat is volgens wethouder Bas Brekelmans aardig veel. Dit bouwtempo hoopt hij dan ook aan te houden, of zelfs nog wat verder op te schroeven.

Flexibele woonvormen en tiny houses

Naast het bouwen van reguliere woningen, worden marktpartijen uitgedaagd om te komen met onconventionele woonconcepten, als bijvoorbeeld tiny houses. Dit om sneller flexibele woonruimte te kunnen realiseren voor woningzoekenden. Daarbij kan dit ook een oplossing bieden voor de spoedzoekers en bijzondere doelgroepen. De woonvisie zal worden aangepast, waarbij wordt gekeken of Teylingers voorrang kunnen krijgen bij de toewijzing van woningen binnen de gemeente.

“We moeten maximaal bouwen om goed te kunnen wonen.” (Wethouder Bas Brekelmans)

Veiligheid; pilot voor aanpakken van de onderwereld

In Teylingen gaat de ‘Pilot Ondermijning’ van start. Vormen van onderwereld criminaliteit komen hiermee aan het licht, die op het eerste gezicht niet zichtbaar zijn; bijvoorbeeld witwaspraktijken, wietkwekerijen en vastgoedfraude. Inmiddels zijn de mogelijke ondermijnende activiteiten die zich afspelen binnen onze gemeente in kaart gebracht. Hier wordt in de komende periode gericht actie op genomen in samenwerking met politie, OM, Belastingdienst, het RIEC en de ISD.

Duurzaam denken en doen

Wethouder Rob ten Boden heeft binnen zijn portefeuille duurzaamheid ambitieuze plannen om met de energietransitie aan de slag te gaan en Teylingen te helpen op weg naar duurzaamheid. Zo zal nieuwbouw voortaan duurzaam worden gebouwd, zonder gasaansluiting.

Oprichting ‘Meermaker Teylingen’

De duurzaamheidsmaatschappij Teylingen begint inmiddels vorm te krijgen en zal onder de naam ‘Meermaker Teylingen’ als alles meezit begin 2019 van start gaan als aanjager voor duurzame initiatieven. Enerzijds door middel van financiële steun en leningen aan projecten die energiebesparing, energieopwekking of CO2-reductie te weeg brengen. Anderzijds om als advies en informatiepunt te dienen om inwoners de weg te wijzen naar verduurzaming.

“We moeten zorgen dat we nu van start gaan met de energietransitie en verduurzamen!” (Wethouder Rob ten Boden)

Afval als grondstof

Wethouder ten Boden spreekt zelf liever van een ‘grondstoffenbeleid’ in plaats van een afvalbeleid, maar ook hier zal op worden ingezet. Met een nieuw afvalbeleid moeten we met z’n allen nog beter afval gaan scheiden. Niet alleen inwoners kunnen hun steentje bijdragen, ook bedrijven worden bijgestaan in de zoektocht naar oplossingen om bedrijfsafval zoveel mogelijk te scheiden of te benutten. Bij bouwprojecten wordt het scheiden van bouw- en sloopafval een prioriteit, om zo daadwerkelijk duurzaam te kunnen bouwen.

Modern bestuur, invloedrijke inwoners

Het college wil inwoners, ondernemers en instellingen meer betrekken bij het beleid en vaker samen plannen uitdenken en uitvoeren. Daarom wordt er extra geïnvesteerd in communicatie en participatie. Een ander belangrijk punt is de verdere verbetering van de dienstverlening. De gemeente wil nog meer kijken naar maatwerkoplossingen.

“We willen onze plannen graag bedenken en uitvoeren met inwoners en ondernemers en dagen hen uit om met initiatieven te komen.” (Burgemeester Carla Breuer)

Begroting naar de gemeenteraad

De begroting zal op 8 november worden voorgelegd aan de gemeenteraad, die het nog een goedkeuring zal moeten geven. Wil je de hele begroting inzien? Dan kun je de begroting als PDF downloaden of op de website van Vitaal Teylingen kijken voor meer info.

Reacties