Beschermde rugstreeppad in projectgebied Noordelijke Randweg

Foto: Gemeente Teylingen

Vorige week is gestart met enkele voorbereidende werkzaamheden in het projectgebied voor de Noordelijke Randweg in Voorhout. In het projectgebied is de beschermde rugstreeppad aangetroffen en dus moeten er maatregelen genomen worden om het diertje zo goed mogelijk te beschermen.

De rugstreeppad is een zwaar beschermde diersoort en dus is de gemeente nu alvast begonnen met de voorzorgsmaatregelen, voordat ze daar aan de slag mogen gaan. Het gaat om het dempen en graven van watergangen en het plaatsen van een paddenscherm. Het paddenscherm is een kunststof scherm van ongeveer een halve meter hoog.

Nadat het paddenscherm is geplaatst, worden de padden binnen het werkgebied gevangen en worden deze elders in de polder weer uitgezet. Het scherm voorkomt dat de padden het werkgebied in kunnen trekken. Het afvangen van de padden moet zijn gebeurd, voordat ze zich ingraven voor hun winterslaap.

De gemeente kreeg van de provincie Zuid-Holland wel een ontheffing voor de aanleg van de randweg, maar onder voorwaarden dat deze maatregelen worden getroffen om de rugstreeppadden zoveel mogelijk te beschermen.

 

Reacties