Informatieavond Wandelpad Roodemolenpolder

Foto: Google Maps

Op dinsdagavond 25 september presenteert de gemeente Teylingen de eerste uitwerkingen voor het Wandelpad Roodemolenpolder. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Roodemolenpolder

De bijeenkomst start om 19.30 uur in het bestuurscentrum Voorhout. De avond duurt tot 21.30 uur. Inwoners kunnen zich aanmelden bij [email protected] Tijdens de avond krijgen aanwezigen een korte terugblik op de in 2014 vastgestelde visie, informatie over de verkenning en de stappen die tot op heden genomen zijn en de eerste inrichtingsideeën. De gemeente Teylingen is benieuwd naar reacties. Ideeën en suggesties worden bekeken bij de verdere uitwerking van het plan.

Weg in de natuur

De eerste inrichtingsideeën gaan uit naar een grotere ronde Roodemolenpolder voor wandelaars en twee uitdagendere ommetjes die opgaan in de natuur. Waar men even weg is in de eigen leefomgeving en waar men opgaat in het landschap en in aanraking komt met de natuur.

Droomdemolenpolder

Met het project ‘droomdemolenpolder’ (2014) onderzocht de gemeente welke wensen en mogelijkheden er zijn voor de inrichting van de Roodemolenpolder als groene buffer tussen Voorhout en Sassenheim. De inzet was het streven naar een hogere ruimtelijke kwaliteit, een toename van de beleefbaarheid met behoud van het rustige open agrarische karakter van het gebied en het versterken van de biodiversiteit.

Na een interactief proces zijn drie droomvisies uitgewerkt waarin de polder groen blijft en tegelijk beter beleefbaar wordt. Uit een peiling onder inwoners van de gemeente, bleek er een voorkeur voor de droomvisie ‘Behoud+++’. Deze visie gaat in de basis uit van het behoud van het bestaande agrarische landschap, aangevuld met een aantal ‘+++-en’ om de natuurwaarden en beleefbaarheid van het gebied te vergroten, zoals een recreatieve wandelroute.

Geen fietspad

Om misverstanden te voorkomen: De avond gaat niet over het ‘Fietspad Roodemolenpolder’. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen besloot om te stoppen met het project ‘Fietspad Roodemolenpolder’. De uitgangspunten voor de aanleg van het fietspad zijn in de afgelopen jaren dusdanig gewijzigd dat het college voortzetting niet meer verantwoord acht. Het definitieve besluit wordt genomen in de raadsvergadering van 27 september 2018.

Achtergrond

Het project ‘Wandelpad Roodemolenpolder’ wordt uitgevoerd in het kader van het ‘Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014-2020’. Verschillende gemeentes werken mee aan dit grootschalige programma. Dat bevat uiteenlopende projecten waarvoor subsidiebijdragen van provincie en Holland-Rijnland beschikbaar zijn gesteld. Al die projecten samen leiden tot een duurzaam stad-land systeem bestaande uit een netwerk van routes, die beginnen en eindigen in Leiden en die lopen via de Leidse Ommelanden (waar ook de Roodemolenpolder deel van uitmaakt). Met op en aan de routes aantrekkelijke plekken voor een kort of lang verblijf.

Lees ook: College ziet af van plannen fietspad in de polder

Reacties