Gebruiken en tradities Teylingen vastgelegd

Foto: Lisa de Blok

Harddraverijen, schippertjesdagen en kuipzwammen, tradities die van generatie op generatie worden doorgegeven. Het is het erfgoed van Sassenheim, Voorhout en Warmond, van Teylingen.

De gemeente Teylingen heeft dit immateriële erfgoed beschreven om het zo te bewaren voor de toekomst. Hiervoor heeft de gemeente een visie gemaakt, waarin staat wat Teylingen verstaat onder haar immaterieel erfgoed. De gemeente hoort graag van inwoners, ondernemers en verenigingen van Teylingen of dit volledig is en welke gebruiken en tradities ze nog willen toevoegen. Zij kunnen dit doen tijdens de ter inzagelegging van de visie.

Bloemencorso en Kaagweek

Sociale gewoonten, oude verhalen, rituelen, podiumkunsten, bekende uitdrukkingen, bijzondere kennis van natuur en ambachten worden immaterieel erfgoed genoemd. Het gaat om een levende en niet tastbare vorm van erfgoed. Erfgoed wat kenmerkend is voor de dorpen en wat zich aanpast en met de tijd mee verandert. Evenementen zoals het bloemencorso, de Kaagweek, draverijen en tradities zoals carnaval, maar ook het gebruik en de inrichting van de geestgronden, de bollenteelt en het veenweidegebied vallen onder het erfgoed van Teylingen.

Visie

Met de visie wil Teylingen gebruiken en tradities onder de aandacht brengen, levend houden en een toekomst geven. Samen met inwoners, ondernemers en verenigingen wil Teylingen er voor zorgen dat haar immateriële erfgoed zich kan ontwikkelen en voort kan bestaan. De gemeente Teylingen doet dit bijvoorbeeld door het faciliteren van evenementen zoals het bloemencorso, de Kaagweek en de kortebaandraverijen maar ook bij de aanleg van toeristische netwerken door de bollenvelden, het gebied rond de Kagerplassen of de trekvaart en bij het beheer van groen zoals park Rusthoff en de eendenkooi in Warmond.

Inzien

Van donderdag 13 september tot en met woensdag 24 oktober 2018 ligt de ontwerp Visie immaterieel erfgoed Teylingen 2018 voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor in Sassenheim. De visie is ook digitaal te raadplegen via de website van de gemeente onder deze link.

Voor meer informatie over de documenten en de ter inzage procedure kun je contact opnemen met [email protected] of tel. 14 0252 (op maandag, dinsdagochtend of donderdag).

Reacties

0