Collegewerkprogramma Vitaal Teylingen 2018-2022 is klaar

Foto: Gemeente Teylingen

Burgemeester en wethouders van Teylingen hebben een nieuw collegewerkprogramma opgesteld. Hierin staat hoe het college de komende vier jaar aan het werk gaat met de ambities van de gemeenteraad.

Ruggengraat van het werkplan is: eigen kracht en verantwoordelijkheid van inwoners voorop en een vangnet voor wie dat nodig heeft; kijken hoe iets wél kan; in alles duurzaam denken en doen en invloed van inwoners als uitgangspunt. Dit is, samen met ‘meten is weten’ de rode draad door het werkprogramma.

Het collegeprogramma komt voort uit het programma Vitaal Teylingen 2018-2022 dat na de verkiezingen is opgesteld. Inwoners en ondernemers hebben hiervoor input geleverd. Dit document is nu verder uitgewerkt tot een werkprogramma. Daarin zetten burgemeester en wethouders uiteen welke prioriteiten ze de komende vier jaar hebben en hoe ze deze willen uitvoeren.

Teylingen vitaal houden

Teylingen is een fantastische gemeente. Prachtig wonen, werken en recreëren in het hart van de Randstad, in een geweldig landschap. Maar de wereld verandert snel. Talloze maatschappelijke, technologische, economische en politieke trends en ontwikkelingen zorgen voor kansen en bedreigingen. In het werkprogramma staat hoe het college de ambitie waar wil maken om Teylingen fantastisch te houden of zelfs nog mooier maken.

Invloedrijke inwoners

Het college wil haar ambities graag verder uitdenken en uitvoeren met inwoners, ondernemers en instellingen. Niet altijd meer eerst een plan maken, maar vooraf horen wat de omgeving denkt dat nodig is. Ook daagt het college de samenleving uit om met initiatieven te komen en samen te kijken hoe die bijdragen aan de ambities van het gemeentebestuur: prettig wonen, duurzaam denken en doen en een energiek, sociaal, bruisend en ondernemend Teylingen. Om participatie te laten slagen, zijn duidelijke afspraken essentieel. Daarom gaat het college graag met de gemeenteraad in gesprek over kaders.

Prettig Wonen voor iedereen

Een vitale economie in een vitale streek, dat is wat het college voor ogen heeft. Een aantrekkelijke keuze voor ondernemers om een bedrijf te starten of uit te bouwen. Een omgeving met bruisende dorpen en gezellige winkelcentra en ruimte om te ondernemen. Een plek voor iedereen, waar je prettig kunt wonen, werken, winkelen, uitgaan en ontspannen. Een goed financieel beheer en het laag houden van de woonlasten hoort daarbij. Net als aandacht voor digitale en fysieke infrastructuur en afspraken met werkgevers om arbeidsplaatsen te creëren.

Energiek en sociaal Teylingen

Het college staat voor een schone, veilige en duurzame leefomgeving voor iedereen. Het uitgangspunt is: ‘iedereen doet mee’. In eerst instantie heeft iedereen een eigen verantwoordelijkheid. Maar als iemands zelfredzaamheid tekort schiet, biedt de gemeente een helpende hand. Een speerpunt van het college daarbij is preventie. Zorg en welzijn worden beter toegankelijk wanneer alle disciplines vanaf het begin samenwerken. Wanneer zij moeilijke situaties bijtijds signaleren, kunnen grotere problemen soms worden voorkomen.

Duurzaam denken en doen

Bij alle plannen en projecten wordt nagedacht over duurzaamheid. Denk aan duurzaam wonen maar bijvoorbeeld ook aan duurzaam werk voor mensen met een beperking. Het gaat over het respectvol en verantwoord omgaan met mensen, grondstoffen, energie en geld. Het college wil graag het goede voorbeeld geven. Met de oprichting van de duurzaamheidsmaatschappij ondersteunt het college duurzame ontwikkelingen in de gemeente die ondernemers en inwoners zelf aandragen.

Vaker maatwerkoplossingen

Wat het college betreft mag de gemeente vaker maatwerkoplossingen leveren om inwoners en bedrijven tegemoet te komen. Zo nodig mogen de randen van wettelijke en beleidsmatige kaders worden opgezocht. Uitgangspunt moet worden: hoe maken we iets mogelijk? Eerst de mens dan pas de regeltjes, vinden burgemeester en wethouders. Ze vragen de gemeenteraad om hen op dat terrein ruimte te geven.

Veiligheid

Het thema veiligheid krijgt een steeds prominentere rol op de gemeentelijke agenda. Of het nu gaat om de gemeentelijke rol bij bestrijding van de georganiseerde misdaad, de veiligheid op straat, in de winkelgebieden of in de directe woonomgeving: In toenemende mate wordt inzet van het gemeentebestuur gevraagd. Daarom starten we binnenkort met het opstellen van een strategisch veiligheidsplan samen met inwoners, ondernemers en professionals.

Naar de gemeenteraad

Het college heeft ernaar gestreefd om haar plannen zo snel mogelijk concreet te maken en te delen. Op alle beleidsterreinen zijn de ambities uitgewerkt en voorzien van actiepunten. Het collegeprogramma gaat naar de gemeenteraad, zodat de raadsleden erop kunnen reageren. Ook verschijnt binnenkort een opgemaakte versie op Vitaalteylingen.nl.

Het complete Collegewerkprogramma-Vitaal-Teylingen-2018-2022 is via deze link te lezen als PDF.

Reacties