College ziet af van plannen fietspad Roodemolenpolder

Foto: Pxhere

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen heeft besloten om te willen stoppen met het project ‘Fietspad Roodemolenpolder’.

De uitgangspunten voor de aanleg van het fietspad zijn in de afgelopen jaren dusdanig gewijzigd dat het college voortzetting niet meer verantwoord acht. Het definitieve besluit hierover wordt in de raadsvergadering van 27 september 2018 genomen.

De plannen voor een nieuwe fietsverbinding tussen Voorhout en Sassenheim bestaan al lange tijd. De verbinding van ongeveer 400 meter is opgenomen in diverse beleids- en visiedocumenten. Het fietspad was destijds een initiatief van de provincie Zuid-Holland en ook de gemeente zette zich hiervoor in.

Door wijzigingen in financiële uitgangspunten en onderhandelingen over grondverwerving is de verwachte realisatiedatum (oorspronkelijk 2010) gedurende het proces helaas steeds verder opgeschoven. Het college acht voortzetting van het project om verschillende redenen nu niet meer verantwoord.

In tegenstelling tot voorheen is gemeente verantwoordelijk voor de realisatie van het project en moet ze 50% van de projectkosten bijdragen. Er is weliswaar een subsidie aangevraagd bij Holland Rijnland voor een deel van de gemeentelijke kosten, maar toekenning daarvan is onzeker. Daarnaast is er een reëel risico op kostenoverschrijding, omdat de kostenraming verouderd is.

Ook liggen de onderhandelingen over de grondverwerving al enige tijd stil, omdat het verschil tussen vraag en aanbod erg groot is. Het college acht de kans niet groot dat grondverwerving slaagt binnen het hiervoor geraamde bedrag en de randvoorwaarden van de Visie Roodemolenpolder.

Destijds was het fietspad een provinciaal initiatief, nu moet de gemeente een eigen afweging maken tussen de baten van het fietspad en de kosten. Na afweging van de voor- en nadelen, stelt het college de raad voor om te stoppen met de verdere ontwikkeling.

Reacties

Cookieinstellingen