ISD draait nieuw beleid loonkostensubsidie terug

Foto: pxhere

Het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek (ISD) wil het beleid voor de loonkostensubsidie aanpassen naar de situatie van voor 1 januari 2018. Aandacht voor duurzame en houdbare uitstroom blijft een belangrijk uitgangspunt.

Vanaf 1 januari 2018 is het beleid voor de loonkostensubsidie voor werkgevers gewijzigd. Werkgevers kunnen vanaf die datum in beginsel nog voor maximaal 25,5 uur per week loonkostensubsidie krijgen. Aanleiding van de beleidsaanpassing was het beheersbaar houden van de stijgende uitgaven voor de loonkostensubsidie, een goede balans tussen de loonkosten die de werkgever heeft en de bijdrage van de Overheid, maar vooral het inzetten op duurzame en houdbare uitstroom van deze doelgroep.

Kamervragen

Het dagelijks bestuur vindt het belangrijk dat deze mensen bij een werkgever een vast contract krijgen en niet na een tijdelijk contract weer zonder werk zitten. Naar aanleiding van Kamervragen, de reactie van de staatssecretaris daarop en een overleg dat de ISD met het ministerie heeft gehad is de conclusie van het overleg dat partijen op belangrijke onderdelen het juridisch niet eens zijn met elkaar.

Juridisch niet houdbaar

Het dagelijks bestuur heeft de laatste maanden een aantal scenario’s onderzocht. Ook heeft zij extern juridisch advies gevraagd. De huidige regeling lijkt juridisch niet houdbaar. Niettemin vindt het dagelijks bestuur een duurzame en houdbare uitstroom belangrijk. Het bestuur ziet een duurzame arbeidsrelatie als een verantwoordelijkheid voor gemeenten én werkgevers. De komende tijd onderzoekt het bestuur nader welke mogelijkheden er zijn om die samenwerking verder te stimuleren.

Formeel besluit

De gemeenteraden hebben eind 2017 het loonkostensubsidiebeleid vanaf 1 januari 2018 via een verordening vastgesteld en moeten over het terugdraaien van het beleid een formeel besluit nemen. De ISD maakt voor de raden een voorstel inclusief een inschatting van de financiële consequenties. De verwachting is dat de gemeenteraden na de zomerperiode hierover een besluit nemen.

Terug naar het oude beleid

Hoewel de gemeenteraden het beleid formeel nog moeten vaststellen handelt de ISD, bij zowel bestaande als nieuwe aanvragen op basis van het beleid, zoals dat voor 1 januari 2018 van toepassing was. De ISD neemt over dit besluit contact op met het ministerie en vraagt het ministerie bij de plannen voor loondispensatie aandacht te besteden aan duurzame en houdbare uitstroom.

Lees ook: ISD komt met overgangsregeling loonkostensubsidie

Reacties

Cookieinstellingen