Frustraties tijdens de hoorzitting over Watertuin

Foto: Lisa de Blok

Tijdens de Commissie Ruimte werd een hoorzitting gehouden om de mensen uit Watertuin nog eens de kans te geven om hun verhaal te doen. De kwestie speelt al enkele jaren en de frustratie onder de bewoners van Watertuin loopt steeds hoger op.

De behandeling van deze zaak is opgedeeld in twee delen; dinsdag was de hoorzitting. De inhoudelijke behandeling van het onderwerp volgt pas na het zomerreces. In dit artikel uit 2016 kun je nog eens nalezen wat er in het recreatiepark aan de andere kant van de Kaag precies aan de hand is: De wanhoop van Watertuin.

Hoorzitting

Uiteindelijk kwamen er negen mensen inspreken tijdens de hoorzitting. Het grootste deel van de insprekers waren bewoners van het park, die zich gedupeerd voelen omdat voor hen geen mogelijkheid is een gedoogbeschikking te krijgen voor de permanente bewoning wanneer het nieuwe bestemmingsplan wordt aangenomen.

“Het is onredelijk hoe er met ons wordt omgegaan. Wat voor u een stuk papier is, betekent voor mij een deel van mijn leven. De menselijke maat is naar mijn mening helemaal verdwenen.” Aldus een van de insprekers.

Argumenten bewoners

De argumenten die veelvuldig naar voren kwamen, waren de woorden van gemeente Warmond, die destijds voornemens was de bewoning te legaliseren en als dat niet mogelijk zou zijn, niet over te gaan tot handhaving. Veel bewoners zagen de toekomst nog zonnig in, toen ze hun recreatiewoning voor een bedrag van rond de drie ton aanschaften. Inmiddels zien deze eigenaren hun toekomst in duigen vallen en zijn vooral boos en gefrustreerd om de gang van zaken.

Een ander punt is de illegale bebouwing van bijvoorbeeld schuren en carports die officieel op stroken van de gemeentegrond zijn gebouwd, maar daar al jaren staan. Sommige bouwsels stonden daar al voordat de huidige eigenaren hun intrek namen. Ze maken zich zorgen dat ze dit alsnog moeten gaan afbreken.

Er werd meer dan eens hard uitgehaald naar wethouder Bas Brekelmans en ook op het feit dat de VVD tot dusver niet de moeite heeft genomen om de situatie eens met eigen ogen te komen aanschouwen. Het raadsprogramma Vitaal Teylingen kwam dan bij deze bewoners hard aan, vanwege de opmerking dat permanente bewoning op recreatieparken niet zal worden toegestaan. Uit een document van de reacties op Vitaal Teylingen die niet zijn behandeld tijdens het inspraakproces, valt direct op dat er ontzettend veel reacties uit Watertuin kwamen.

Andere insprekers

Ook een officiële recreant en een gedoogde bewoner namen het woord. Voor hen was onder andere de kans op verloedering van het park een punt. De beslissing om de permanente bewoning te gaan verbieden in Watertuin en de daarop volgende handhaving zal volgens hen zorgen voor leegstand, criminaliteit en een waardedaling van hun recreatiewoning omdat er meer te koop komt te staan.

Voormalig CDA raadslid Bert van Leeuwen kwam ook nog even zijn zegje doen. Het CDA Teylingen stond destijds aan de kant van de mensen uit Watetuin, maar de hoop die dat gaf aan is vervlogen nu de partij na de verkiezingen in de oppositie terecht is gekomen.

“Ik ken Watertuin als een sociale wijk met nette mensen. Het is ontstaan als een ‘tweede woning’ wijk en tot dusver is er dan ook nooit een reden geweest om hier te handhaven vanwege problemen of overlast.” (Bert van Leeuwen, voormalig CDA raadslid)

Advocaat

De advocaat die de belangen behartigd van de mensen uit Watertuin, sluit een gang naar de rechter niet uit wanneer het bestemmingsplan wordt aangenomen en handhaving daar op volgt. Hij wijst de gemeente er op dat ze niet het ene moment (uit de tijd van gemeente Warmond) zomaar iets kunnen roepen, om vervolgens enkele jaren later compleet het tegenovergestelde te gaan doen.

Hij haalde argumenten aan als het woonrecht uit het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens, waardoor de rechter zich per individueel geval zal moeten gaan buigen of de gevolgen en de belangen van handhaving opwegen tegen het feit dat mensen hiervoor hun woning uit worden gezet. Ook de beginselen van behoorlijk bestuur zal de tijdens een rechtszaak door de rechter worden meegenomen om tot een uitspraak te komen.

Vervolg Watertuin

Een complete legalisering van permanente bewoning zal er hoogstwaarschijnlijk niet inzitten. Het verleggen van de peildatum (30 oktober 2003) voor het gedogen van bewoners die er voor die tijd al woonden, zou eventueel nog wel tot de mogelijkheden behoren. Op 11 september zal de Commissie Ruimte zich verder gaan buigen over het nieuwe bestemmingsplan van Watertuin en daarmee over het lot van de permanente bewoners.

 

 

Reacties