Nieuw toetsingskader voor huisvesting sociaal-maatschappelijke en culturele organisaties

Foto: Lisa de Blok

Maandag werd in de commissie Welzijn gesproken over een nieuw toetsingskader om te bepalen welke sociaal-maatschappelijke en culturele organisaties in aanmerking komen voor ondersteuning van de gemeente bij de huisvesting van hun activiteiten.

Het gaat hierbij om de organisaties die bijdragen aan gemeentelijke doelen, zoals het bevorderen van leefbaarheid, actieve participatie en sociale cohesie. Deze organisaties moeten sinds het afbouwen van de structurele subsidies financieel zelfredzaam zijn, maar de gemeente biedt nog wel een faciliterende rol om deze maatschappelijke activiteiten mogelijk te maken.

Toetsingskader

Het ‘Toetsingskader Maatschappelijke Activiteiten Gemeente Teylingen’ moet voortaan op een eenvoudige manier duidelijkheid geven welke sociaal-maatschappelijke en culturele organisaties/instellingen de gemeente wil ondersteunen in hun huisvestingsbehoefte en op welke manier.

Deze maatschappelijke activiteiten moeten voldoen aan een aantal voorwaarden en een bijdrage leveren aan het realiseren van de gemeentelijke beleidsdoelen:

  • Sociale cohesie (bevorderen sociale samenhang in de buurt)
  • Fysieke gezondheid (bevorderen gezonde leefstijl)
  • Mentale gezondheid, weerbaarheid (bevordering zelfredzaamheid en zelfstandigheid inwoners)
  • Inkomen, werk (activering van mensen zonder werk)
  • Sociale veiligheid en armoede (bestrijden van sociale uitsluiting van burgers)
  • Cultuur & educatie.

Sociaal-maatschappelijke en culturele organisaties

Uit een evaluatie in 2016 bleek dat deze specifieke groep niet goed tot recht kwam in de algemene voorzieningennota. Het toetsingskader is het beginpunt van een nieuwe voorzieningennota, speciaal voor sociaal-maatschappelijke en culturele organisaties.

Alle partijen uit de commissie Welzijn gingen akkoord en het onderwerp zal daardoor als hamerstuk in de gemeenteraad worden behandeld. Zodra het toetsingskader is vastgesteld, wordt deze nota verder vorm te geven.

Behoefteonderzoek organisaties

Om de wensen en behoeften van de organisaties op te nemen bij het opstellen van deze nota, is er onder de huidige gebruikers van gemeentelijke accommodaties een behoefteonderzoek uitgevoerd. Verenigingen blijken hieruit bijvoorbeeld problemen te ondervinden door gebrek aan ruimte of doordat de ruimte niet echt geschikt is voor hun activiteiten.

Vergeten organisaties

Tijdens de commissievergadering werd de wethouder er op gewezen dat hiermee een hoop verenigingen en organisaties buiten beschouwing zijn gelaten. De Sociaal-maatschappelijke en culturele organisaties die hierdoor niet de kans hebben gehad om hun huisvestingsbehoefte kenbaar te maken, krijgen alsnog de kans zich te melden bij de gemeente en alsnog betrokken te worden bij de verdere totstandkoming van de nieuwe voorzieningennota.

Ondersteuning bij huisvesting

Het gaat hierbij overigens over een inspanningsverplichting (geen toezeggingen) van de gemeente tot ondersteuning bij huisvesting binnen de bestaande ruimte die de gemeente in eigendom heeft. Over nieuw te realiseren voorzieningen zal apart nog een besluitvorming moeten plaatsvinden.

Door Adest Musica is bijvoorbeeld al de wens uitgesproken voor een nieuw muziekgebouw in Sassenheim, waar verschillende muziekverenigingen dan gebruik van kunnen maken.

 

'

Reacties

article
11906
Nieuw toetsingskader voor huisvesting sociaal-maatschappelijke en culturele organisaties
Maandag werd in de commissie Welzijn gesproken over een nieuw toetsingskader om te bepalen welke sociaal-maatschappelijke
https://teylingen.nieuws.nl/nieuws/11906/toetsingskader-huisvesting-sociaal-maatschappelijke-en-culturele-organisaties/
2018-06-12T13:48:49+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/327/2018/06/12134732/commissie-welzijn-e1528804108477.jpg
voorzieningennota
Cultuur, Nieuws, Sociaal