SOS wil Sassenheim als bollendorp veiligstellen

Foto: SOS

Eind vorig jaar heeft de gemeente Teylingen een voorlopige lijst opgesteld met 75 beeldbepalende panden in Teylingen. De bedoeling is dat deze straks op een of andere manier beschermd gaan worden.

De eigenaren zouden mogelijk een tegemoetkoming in onderhoudskosten kunnen krijgen. De gemeente is nog met een uitwerking bezig.Stichting Oud Sassenheim is niet tevreden over de voorlopige lijst en de procedure.

Bij rijks- en gemeentelijke monumenten weten eigenaren waar ze aan toe zijn. Over de rechten en plichten voor eigenaren van beeldbepalende panden is niets bekend. Toch is er een lijst met 75 panden opgesteld die verwerkt gaat worden in de betreffende bestemmingsplannen.

SOS voorzitter Alfred Pop vindt de gang van zaken vreemd. Bovendien vindt hij de lijst te beperkt voor Sassenheim. “Sassenheim staat bekend om zijn prachtige bollenvilla’s. De SOS wil de lijst met beeldbepalende panden uitgebreid zien met minstens tien bollenvilla’s. Totaal wil de SOS nog 19 panden op de lijst, waaronder een zeer monumentale boerderij.

“Wij willen geen villa Rusthoff discussies meer in Sassenheim”, aldus de SOS voorzitter, die eraan toevoegt dat eigenaren zich al gemeld hebben om aan de SOS wensenlijst te worden toegevoegd. Hij roept anderen op dat ook te doen.

De SOS gaat de komende periode eigenaren van panden die niet op de lijst van beeldbepalende panden staan, maar wel op de SOS wensenlijst, vragen of hun pand voorgedragen mag worden.

Daarna gaat de SOS zich richten op groen- en watervoorzieningen met een cultuurhistorische waarde. Ook monumentale bomen en hagen, waterpartijen en zandsloten behoren volgens de SOS beter beschermd worden.

Eigenaren met een beeldbepalend pand in Sassenheim, die vorig jaar niet door de gemeente zijn benaderd, kunnen zich tot 1 juli melden bij de SOS via [email protected]

Reacties