Raadsprogramma Teylingen in de steigers

Foto: logo

In Teylingen gaan de VVD, Trilokaal en D66 de slotfase van de onderhandelingen in. Het raadsprogramma staat in de steigers en wordt deze week besproken in de verschillende fracties.

Van thema’s naar concept raadsprogramma

Het raadsprogramma bestaat uit vijf thema’s. De thema’s, en daarmee het programma, gaan over de zaken die overal in de maatschappij leven. Zoals bijvoorbeeld duurzaamheid of prettig wonen. Per thema staat beschreven wat de fracties de komende vier jaar willen bereiken. Het ‘hoe’, de uitvoering, is straks aan het college.

Monique de la Rie (VVD) namens de deelnemende fracties: “We hebben tot nu toe een vruchtbaar overleg. Daar waar we verschillen van mening, praten we goed door hoe we daarmee om kunnen gaan. We hebben met z’n allen het belang van de inwoner met stip op één. Dat geeft ons gesprek richting.”

Meedenken met de coalitie

Invloed van inwoners is een rode raad in het programma. Daarom krijgt iedereen in Teylingen de kans om aan te geven wat hij of zij mist in het concept-raadsprogramma. Op 14 mei komt het raadsprogramma online. Reageren kan dan tot en met 20 mei. Dit wordt in de huis-aan-huis bladen en via Facebook en Twitter en via de gemeentelijke website aangekondigd. Op 22 mei is de hele raad uitgenodigd om mee te spreken over het concept-raadsprogramma.

Naar verwachting wordt het programma op 31 mei in de raad vastgesteld. Dan wordt ook het college geïnstalleerd.

Reacties