VVD, Trilokaal en D66 begonnen met collegeonderhandelingen

Foto: logo

VVD, Trilokaal en D66 zijn begonnen met de collegeonderhandelingen in Teylingen. De fracties spreken over een goede start.

Zij verwachten dat ze half mei een raadsprogramma kunnen aanbieden. In dit raadsprogramma werken de fracties een aantal thema’s op hoofdlijnen uit. Participatie en betrokkenheid van inwoners krijgen een belangrijke rol binnen die thema’s. De onderhandelaars zijn met veel energie aan de besprekingen begonnen.

“We hebben zin om er iets moois van te maken, in het belang van de gemeente Teylingen. Ons motto is: van goed naar beter”, aldus Monique de la Rie (VVD) namens de deelnemende fracties.

Reacties