Huisvesting basisscholen Sassenheim

Foto: pixabay

De schoolbesturen in Sassenheim en de gemeente Teylingen staan samen voor kwalitatief goed onderwijs. Goede schoolgebouwen, verspreid over Sassenheim met niet te grote en niet te kleine klassen zijn daarbij belangrijk.

De schoolbesturen en de gemeente hebben samen een spreidingsplan opgesteld voor Sassenheim. Dit plan geeft een visie op goed kwalitatief onderwijs en adequate huisvesting in Sassenheim.

Het spreidingsplan

Het spreidingsplan heeft als doel om vraag naar en aanbod van onderwijs goed op elkaar af te stemmen voor nu en in de toekomst. Dit op basis van leerlingenprognoses, demografische ontwikkelingen en ontwikkelingen op woningbouwgebied. Met dit plan geven de schoolbesturen aan wat zij in de toekomst nodig hebben aan huisvesting.

Wens schoolbesturen

Het bestuur van de Sophia Scholen ziet graag dat de Kinderburg en De Rank samen gaan in een nieuw Integraal Kindcentrum (IKC). Het bestuur van het Openbaar Basisonderwijs Duin – en Bollenstreek (OBODB) geeft aan graag één unilocatie in combinatie met kinderopvang, in het midden van Sassenheim te willen. De gemeente is vervolgens verantwoordelijk voor goede en adequate huisvesting. Het college kan zich vinden in de plannen en gaat nu onderzoeken of de plannen haalbaar en uitvoerbaar zijn.

Prognoses

De schoolbesturen en de gemeente hebben gekeken naar de verdeling van de leerlingen over de verschillende scholen, nu en in de toekomst. Prognoses laten zien dat het aantal leerlingen de komende jaren redelijk stabiel blijft. Voor de leerlingen van het Bolwerk, tijdelijke locatie Diligence moet een structurele oplossing komen. En De Rank heeft op basis van het aantal leerlingen te veel aan m2, het is een te groot schoolgebouw gezien het aantal leerlingen.

Integraal Kind Centrum

De stichting Sophia Scholen zou graag zien dat de kinderen van de Kinderburg en De Rank samen in één nieuw Integraal Kind Centrum komen. Dit is een centrum waar kinderen van 0 tot 12 jaar terecht kunnen voor (dag)opvang en onderwijs. De gemeente Teylingen gaat onderzoeken of deze nieuwbouw past op de huidig locatie van de Kinderburg. Het college vraagt de gemeenteraad geld (voorbereidingskrediet) om te onderzoeken of een IKC mogelijk is op die locatie.

Het Bolwerk

Het Bolwerk heeft op dit moment twee vestigingen, waarvan één tijdelijk is. Het schoolbestuur en de MR hebben aangegeven graag één unilocatie, ook in combinatie met kinderopvang, in het midden van Sassenheim voor beide scholen te zien. Wanneer het IKC op de locatie Kinderburg past, dan komt het gebouw van De Rank aan de Sint Antoniuslaan, vrij. Onderzoek moet aantonen welke locatie in het midden van Sassenheim het meest geschikt is voor een unilocatie voor Het Bolwerk.

Diligence

Afgesproken is dat de Diligence een tijdelijke locatie is voor Het Bolwerk tot 1 augustus 2019. Eerst onderzoeken de schoolbesturen en de gemeenten of het mogelijk is om een IKC op de locatie Kinderburg te bouwen en het Bolwerk te huisvesten in het (verbouwde) gebouw van De Rank. Mocht dit mogelijk zijn, dan vertoeven de leerlingen van de Kinderburg tijdelijk in De Rank. Nadat het IKC gereed is, komt De Rank leeg. Dit gebouw kan dan verbouwd worden voor Het Bolwerk. Tot die tijd blijft de locatie Diligence beschikbaar voor het Bolwerk. Naar verwachting opent het Bolwerk dan 2021/2022 de deuren.

Reacties

article
11279
Huisvesting basisscholen Sassenheim
De schoolbesturen in Sassenheim en de gemeente Teylingen staan samen voor kwalitatief goed onderwijs. Goede
https://teylingen.nieuws.nl/nieuws/11279/huisvesting-basisscholen-sassenheim/
2018-02-02T17:14:17+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/327/2018/02/02171250/apple-256261_960_720-e1517587983899.jpg
basisscholen
Nieuws