Tien vuurwerkvrije zones dit jaar

Foto: pixabay

Op grond van het Vuurwerkbesluit mag alleen vuurwerk worden afgestoken vanaf 31 december 18.00 uur tot en met 1 januari 02.00 uur. Het college heeft op 28 november besloten om voor tien plaatsen in Teylingen vuurwerkvrije zones aan te wijzen.

Acht van deze zones liggen rond zorgcomplexen waar mensen met dementie verblijven en rond kinderboerderijen. Deze zones zijn vorig jaar ook al aangewezen als vuurwerkvrije zones. Daarnaast zijn er voor de komende jaarwisselingen twee nieuwe vuurwerkvrije zones bijgekomen naar aanleiding van initiatieven van bewoners.

Het gaat hierbij om een nieuwe vuurwerkvrije zone rondom de kruising van de Parklaan/Kerklaan in Sassenheim en om een nieuwe zone in de omgeving van de Wasbeeklaan in Warmond. Binnen de vuurwerkvrije zones mag geen vuurwerk worden afgestoken.

Locaties vuurwerkvrije zones

Het gaat om de volgende locaties:

Sassenheim

  • ​Park Rusthoff;
  • het achterterrein van Bernardus en de Zuiderstraat 1 t/m 19 in Sassenheim;
  • een gedeelte rondom de kruising van de Parklaan/Kerklaan.

Voorhout

  • een straal van 50 meter om Het Rozenpad;
  • een straal van 50 meter om kinderboerderij De Klaprooshof;
  • een straal van 70 meter om Park Overbosch.

Warmond

  • een straal van 75 meter om zorgcomplex Mariënhaven;
  • een straal van 50 meter om kinderboerderij De Kloosterwei;
  • recreatie-eiland Koudenhoorn;
  • een gedeelte van de Wasbeeklaan.

Bij het besluit horen tekeningen waarop de locaties zijn ingetekend:

Kaarten van vuurwerkvrije zones

Hier vindt u de kaarten van de twee nieuwe vuurwerkvrije zones:

Grenzen zones en extra controles

De grenzen van de vuurwerkvrije zones worden aangegeven met krijtverf op straat. Het verbod op afsteken van vuurwerk geldt ook voor tuinen en percelen die binnen de vuurwerkvrije zone vallen. De Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) en de politie zijn deze jaarwisseling extra alert op het handgaven van het verbod om vuurwerk af te steken in de vuurwerkvrije zones.

Wanneer zij constateren dat iemand dit verbod overtreedt, krijgt deze persoon een boete van €100,- opgelegd. Mocht u zelf zien dat bewoners zich niet aan het vuurwerkverbod houden, dan kunt u dit bij de politie melden via 0900-8844.

Reacties