Bestuur Teylingen Ondernemersvereniging stapt op

Foto: pixabay

Het bestuur van de Teylingen Ondernemersvereniging (TOV) gooit het bijltje er bij neer en laat weten op te stappen. De bestuursleden leggen hun functie neer nadat vorige week in de gemeenteraad werd besloten de stekker uit het Ondernemersfonds Teylingen te trekken.

Ondernemersfonds Teylingen

Het Ondernemersfonds Teylingen (OFT) werd twee jaar geleden opgericht om als ondernemers gezamenlijk te kunnen investeren in activiteiten en promotie van Teylingen. Dit bracht een heftige tegenbeweging tot leven, met name omdat het potje van het fonds gevuld werd vanuit een verplichte toeslag bovenop de OZB belasting voor niet-woningen.

Verdeeldheid

Vooral ondernemers met grote bedrijfspanden buiten de dorpskernen zouden hierdoor veel geld inleggen, zonder daar van te profiteren. De tegenbeweging verenigde zich tot de Vrije Ondernemers Teylingen (VOT) en groeide al snel in aantal, evenals de onderlinge tweestrijd tussen voor- en tegenstanders. De VOT heeft al die tijd gestreden tegen dit fonds. Pogingen tot verzoening tussen voor- en tegenstanders liepen uiteindelijk op niks uit.

Evaluatie

Nu, na twee jaar, zou besloten worden aan de hand van een evaluatie of het Ondernemersfonds Teylingen doorgezet zou worden of niet. Vorige week werd dus het besluit genomen en viel het doek. Het college had nog een voorstel gedaan om het komende jaar het fonds even in de ijskast te zetten wat betreft het innen via de OZB belasting, maar dit voorstel kreeg geen steun van de raad. Tot groot verdriet van wethouder Bas Brekelmans, die altijd als voorstander voor het fonds geknokt heeft.

Gerealiseerde projecten OFT

De goedgekeurde plannen tot dusver kwamen uit drie van de elf zones, waarin Teylingen verdeeld is; uit Warmond (1), de dorpskern van Voorhout (1) en van Sassenheim (5) en vanuit de sector ‘Sport’ (1) en betroffen:

  • Aanschaf kerstverlichting door het platform Voorhout (€ 27.000);
  • Ontwikkeling website via en ten behoeve van Stichting promotie Warmond (€ 26.000);
  • Bijdrage in kosten van de kern Sassenheim (kerstverlichting, bloembakken en andere activiteiten (€ 18.000);
  • Bijdrage in de kosten en activiteiten van Stichting Citymanagement Teylingen (€ 30.000);
  • Bijdrage in de kosten en activiteiten van Sportcafé Teylingen (€ 5.000).

Stichting Ondernemersfonds Teylingen zal niet direct ophouden te bestaan, al heeft voorzitter Esther Overweter wel per direct haar taken neergelegd. De drie ton die nu nog in kas zit, zal tot het op is gewoon gebruikt gaan worden voor de toekomstige aanvragen vanuit de ondernemers.

Teylingen Ondernemersvereniging

De TOV heeft altijd een grote rol gespeeld bij de totstandkoming van het Ondernemersfonds Teylingen. Het feit dat de gemeenteraad al het werk dat hierin heeft gezeten de prullenbak in wuift, gaat hen dan ook niet in de koude kleren zitten.

“Dat de raad vrijwel unaniem het voorstel van het college heeft verworpen, waar het voltallig bestuur van de Teylingen Ondernemersvereniging zoveel tijd, geduld en energie in heeft is gestoken, is voor ons bijzonder pijnlijk.” (Bestuur TOV)

De ondergang van het Ondernemersfonds is voor het bestuur van de TOV daarom de reden geweest om hun functie neer te leggen en gezamenlijk op te stappen. Begin 2018 zal in een bijzondere algemene ledenvergadering door het bestuur verantwoording aan haar leden worden afgelegd hierover. Tot die tijd zullen zij als demissionair bestuur allen nog de hoogstnoodzakelijke activiteiten uitvoeren.

Reacties