Gemeente komt met verklaring peperdure inhuurkracht

Foto: pixabay

Naar aanleiding van de berichten die vorige week verschenen in de media over het enorme bedrag dat de gemeente Teylingen neertelt voor het inhuren van een projectmanager, komt de gemeente met een aantal antwoorden hierover.

Klopt het dat de gemeente Teylingen 266.000 euro voor een ‘projectmanager grond’ betaalde?

Het genoemde bedrag klopt. De gemeente betaalde het tarief uit aan het bureau waar de externe kracht voor werkt. In totaal 266.000 euro. Dit is een tarief waarin ook bureau- en bemiddelingskosten opgenomen zijn en is dus niet hetzelfde als salaris.

Waarom is dit hoge bedrag gerechtvaardigd?

De gemeente heeft, in dit geval, de benodigde expertise niet zelf in huis voor dit zeer complexe en omvangrijke exploitatieplan in combinatie met de grondexploitatie van het project Hooghkamer. De omvang van het exploitatieplan is erg groot, namelijk 120 miljoen euro, bestaande uit 60 miljoen kosten en 60 miljoen opbrengsten, die beiden afzonderlijk gemanaged moeten worden.

Daarom is een projectleider met de juiste achtergrond en expertise ingehuurd voor een tarief dat in de markt gevraagd wordt voor een project van deze complexiteit en omvang, dat bovendien binnen de beschikbare tijd en binnen het budget uitgevoerd moet worden.

Belangrijk in deze discussie is te melden dat de kosten die de gemeente maakt voor externe inhuur, via het exploitatieplan door de projectontwikkelaars aan de gemeente worden vergoed. Deze kosten komen dus niet ten laste van de gemeentelijke begroting.

Wat vindt de gemeente van de ophef rondom het salaris van de externe kracht?

Snapt het college dat sommige lokale politici de riante beloning veel te hoog vinden? De gemeente snapt goed dat dit bedrag hoog is. De tarieven om de juiste expertise voor dit soort grote, complexe en risicovolle projecten in te huren, worden door de markt bepaald en zijn inderdaad hoog. Als je niet de juiste expertise inhuurt, zijn de financiële risico’s verbonden aan een project van zo’n grote omvang echter vele malen groter dan de kosten van deze inhuur.

Belangrijk is nogmaals te melden dat de kosten niet ten laste komen van de gemeentelijke begroting, maar dat ze worden doorberekend via het exploitatieplan aan de projectontwikkelaar.

Welke werkzaamheden zijn voor dit bedrag verricht?

De ingehuurde kracht geeft leiding aan het project. Deze projectmanager werkt 3 dagen per week en voert de volgende taken uit:

  • stuurt op de door de raad gestelde kaders waarbij de snelheid van bouwen, de kwaliteit, de financiële randvoorwaarden van het exploitatieplan, de realisatie van de wijkontsluitingsweg en het park belangrijke onderdelen zijn;
  • heeft de regie rond de totstandkoming van de diverse bouwgrond-exploitatieovereenkomsten met marktpartijen;
  • geeft leiding aan de interne organisatie met disciplines als planeconomie, financiën, civiele techniek, duurzaamheid, stedenbouw, communicatie e.d.
  • is voorzitter van de interne werkgroep planeconomie en projectgroep Hooghkamer;
  • is adviseur en ondersteuner voor het bestuur in het overleg met marktpartijen;
  • is aanjager van o.a. participatieprojecten rond speeltuinen en park Hooghkamer;
  • houdt civieltechnische afstemmings-overleggen met partijen.

Zijn er meer mensen werkzaam bij de gemeente Teylingen die meer dan een ministersalaris verdienen?

Nee, iedereen die onderhevig is aan Wet Normering Topinkomens verdient minder. Voor wat betreft inhuur; totaalbedragen voor inhuur van externen voor dit bedrag of hoger komen weinig voor. Uurtarieven van inhuurkrachten voor dergelijke complexe onderwerpen zijn wel gebruikelijk, denk aan gebiedsontwikkeling, juridische zaken, fiscale adviezen.

Lees ook: Gemeente gaf freelancer torenhoog salaris.

Reacties

Cookieinstellingen